Info en contact

Voor meer informatie, contacteer:​
gerechtelijke.geneeskunde@uza.be
Tel. 03 821 44 57

Het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen ging in voege vanaf 01.12.2022.

Het doel van deze postacademische opleiding is te voorzien in de door de wet opgelegde juridische vorming om te kunnen opgenomen worden in het definitief  Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen. De opleiding staat open voor alle (kandidaat) gerechtsdeskundigen die wensen opgenomen te worden in het definitief Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen.

Na het succesvol afronden van de opleiding en het examen zal de student een universitair attest bekomen dat vermeldt dat aan de in de wet voorziene criteria voor juridische vorming voldaan is.

De opleiding werd erkend door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van FOD Justitie.

Programma

De opleiding behelst minimum 36 uur opleiding over volgende topics (zoals voorzien in de wet):

 • rechterlijke organisatie, algemene principes van het burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken
 • algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken
 • minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling
 • het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen
 • aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken
 • aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken
 • aansprakelijkheid, verzekering
 • aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdekundige

Docenten

Prof. dr. Werner Jacobs
Prof. dr. Thierry Vansweevelt
Prof. dr. Beatrix Vanlerberghe
Prof. dr. Joachim Meese
Dr. Lieven Wostyn

Data

 • woensdag 10 mei 2023
 • zaterdag 13 mei 2023
 • maandag 15 mei 2023
 • woensdag 17 mei 2023
 • dinsdag 23 mei 2023
 • donderdag 25 mei 2023
 • vrijdag 26 mei 2023
 • dinsdag 30 mei 2023
 • woensdag 31 mei 2023
 • vrijdag 2 juni 2023

Locatie

Online, via livestreaming.
Meer informatie volgt na inschrijving.

Examen

Online examen (datum onder voorbehoud)
weekend 17.06.23-18.06.23

Deelnameprijs

Deelnameprijs aan deze academische vorming bedraagt 1.250 EUR (met inbegrip van het studiemateriaal en de inschrijving voor het examen).

Inschrijven en betalen

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE39 7350 4723 2419 van ALLIC, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Doelgroep

Deze opleiding is van toepassing voor alle vakgebieden, uitgezonderd vertalers-tolken.
De opleiding is bedoeld voor alle geïnteresseerde deskundigen die zich bezighouden met o.a. strafzaken, burgerlijke zaken, minnelijke expertises, ... . De opleiding is zich zeker niet enkel bedoeld voor geneesheren of de medische sector.

Iedereen die aan bovenstaande voorwaarden voldoet en zich wil registreren in het NRGD, komt in aanmerking om de opleiding te volgen.