Postacademische opleiding gerechtsdeskundigen

POSTACADEMISCHE OPLEIDING - JURIDISCHE VORMING NATIONAAL REGISTER VOOR GERECHTSDESKUNDIGEN

De inschrijvingen voor deze cursus gaan van start !

De Universiteit Antwerpen, faculteit rechten, organiseert een postacademische opleiding ‘Juridische Vorming Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen.

Het doel van deze postacademische opleiding is te voorzien in de door de wet opgelegde juridische vorming om te kunnen opgenomen worden in het definitief Nationaal Register voor
Gerechtsdeskundigen en Vertalers-Token.De opleiding staat open voor alle (kandidaat)-deskundigen en vertalers-tolken die wensen opgenomen te worden in het definitief register van gerechtsdeskundigen.
Bij het succesvol afronden van de opleiding en het examen zal de student een universitair attest bekomen dat vermeldt dat aan de in de wet voorziene criteria voor juridische vorming voldaan is.
De opleiding behelst minimum 36 uur opleiding over volgende topics (zoals voorzien in de wet):

  • gerechtelijke organisatie, algemene principes van het burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken
  • algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en politieonderzoek in strafzaken
  • onderscheid tussen minnelijke en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling
  • het nationaal register voor gerechtsdeskundigen
  • beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussen-komst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken
  • beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het verslag in strafzaken, de vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken
  • aansprakelijkheid, verzekering
  • deontologie Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen en Vertalers-Token

De kostprijs van deze academische vorming bedraagt 1250 euro (met inbegrip van het studiemateriaal en de inschrijving in het examen).*

Overschrijving op rekeningnummer met IBAN: BE57 7350 0799 7535 en BIC: KREDBEBB.

Gelieve volgende mededeling te vermelden: SC180084 + "naam deelnemer" + NRGD

 

Info en registratie via gerechtelijke.geneeskunde@uza.be
Tel. 03 821 44 57

 

Voor meer informatie, klik hier.

 

* De kostprijs van deze academische vorming (module 7) impliceert niet het recht op deelname aan de modules 1 t.e.m. 6 van het Postgraduaat Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht.