Het postgraduaat in het Aansprakelijkheidsrecht en het Verzekeringsrecht wordt sinds het academiejaar 2017-2018 ingericht. Het postgraduaat wordt tweejaarlijks ingericht, de eerstvolgende editie gaat van start in academiejaar 2023-2024

Het postgraduaat omhelst zes modules en een eindwerk. De student kan zich inschrijven voor het volledige postgraduaat, dan wel opteren voor één of meerdere module(s). Er wordt een attest afgeleverd voor het volledige postgraduaat dat succesvol werd doorlopen, alsook voor elke module die met succes werd afgelegd.

De colleges vinden plaats op dinsdagavond (18.45-21.45 uur), online en op zaterdagvoormiddag (9.00-13.00 uur), op de Stadscampus van de UAntwerpen. De modules volgen elkaar doorheen het jaar op. Het postgraduaat start eind september met module 1 en wordt enkele weken later opgevolgd door module 2, enz. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen ingepland.