Dier en Recht

Er is een uitgebreide wetgeving rond dierenwelzijn: in Vlaanderen en Brussel de regionale varianten van de Dierenwelzijnswet van 1986; in Wallonië de nieuwe Code wallon du Bien-être des animaux. Dat blijkt echter onvoldoende om genoegzaam op te treden tegen zware incidenten van dierenverwaarlozing of zelfs -mishandeling, met name in slachthuizen.


Daarom wil de Leerstoel Dier & Recht komen tot een alomvattend principe rond 'dierwaardigheid', dat één overkoepelend, maatgevend principe is over hoe we moeten omgaan met dieren. Op basis van dit principe kan men dan tot operationale regels komen.

Lees meer