Side header image

Academische kalender

Een academiejaar wordt ingedeeld in twee semesters: september-januari en februari- juni. In de academische kalender vind je een overzicht van activiteiten, feestdagen, examenperiodes, proclamaties en vakanties. Handig voor je studieplanning.

Overzichten 

Academische webkalender


1