Themacolleges Dier en Recht

De Leerstoel Dier en Recht start op woensdag 25 september met een nieuw interdisciplinair vak Dier en Recht, een reeks colleges over het statuut van dieren.

Docenten van de Faculteit Rechten, het Departement Diergeneeskunde en het Departement Wijsbegeerte zullen samen met collega’s van de UGent en van het Vlaamse Departement Dierenwelzijn uiteenzettingen geven over het statuut van dieren in de meest uiteenlopende rechtstakken.

Maar ook thema’s en ontwikkelingen in andere wetenschapsgebieden komen aan bod.

 • Hoe zit het met proefdiergebruik in Vlaanderen?
 • Is het ethisch verantwoord om een huisdier te houden?
 • Hoe worden landbouwhuisdieren vandaag beschermd? 

De colleges zijn voor iedereen toegankelijk. Advocaten en juristen die werken rond het dier in het recht. Maar ook dierenartsen, dierenrechtenorganisaties, dierenasielen en gewone dierenliefhebbers zijn welkom. De colleges zijn gratis, enkel voor een aanwezigheidsattest betaal je een eenmalige administratiekost. Inschrijven is wel verplicht. Dat kan per sessie of voor de hele reeks. 

Er zijn 7 sessies, telkens van 18.00u tot 21.00u. Voor het programma, zie hieronder.

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Deelname is gratis.
Zij die een attest wensen (voor één of meerdere sessies samen) betalen een éénmalige administratieve kost van € 75.

Inschrijven

Externen uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

De administratieve kost (€ 75) wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Voor meer informatie over deze themasessie(s) kan u contact opnemen met de academisch coördinator van de Leerstoel Dier en Recht, dr. Johan Van de Voorde, via het adres: johan.vandevoorde@uantwerpen.be

Erkenning

De OVB erkende elke sessie voor 3 standaardpunten.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici die werken rond het dier in het recht.

Sessie 1 - woensdag 25/9/2019

 • Inaugurale rede
  Frederik Swennen (decaan faculteit Rechten UAntwerpen) & Johan Van de Voorde (postdoctoraal onderzoeker UAntwerpen)
 • Wat is een (relevant) dier?
  Christel Moons (docent UGent)
 • Het privaatrechtelijk statuut van het dier
  Johan Van de Voorde

 • Receptie

Sessie 2 - donderdag 3/10/2019

 • Historisch overzicht van het denken over dieren in de westerse geschiedenis
  Ciska De Ruyver (onderzoeker UGent)
   
 • Wat is een dier in de juridische zin?
  Nektaria Moskofidis (jurist Departement Omgeving Vlaams Gewest)

→ Aula R.001

Sessie 3 - donderdag 10/10/2019

 • Het ethisch statuut van het dier
  Herman De Dijn (emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven) & Kristof Van Assche (docent UAntwerpen)

→ Aula C.003

Sessie 4 - donderdag 31/10/2019

 • Proefdierengebruik in de Vlaamse universiteiten
  Chris Van Ginneken (gewoon hoogleraar UAntwerpen), Steven Van Cruchten (hoofddocent UAntwerpen) & Dries Knapen (hoofddocent UAntwerpen)
   
 • Intellectueel eigendomsrecht en het dier
  Esther van Zimmeren (docent UAntwerpen)

→ Aula R.001

Sessie 5 - donderdag 7/11/2019

 • Huisdieren
  Frederik Swennen & Kristien Hens (docent UAntwerpen)
   
 • Het dier in het gerechtelijk recht
  Stefan Rutten (hoofddocent UAntwerpen)

→ Aula C.003

Sessie 6 - donderdag 14/11/2019

 • Straf- en bestuursrechtelijke bescherming van dieren, i.h.b. in de Dierenwelzijnswet
  Geert Van Hoorick (hoogleraar UGent)
   
 • Aansprakelijkheid inzake dieren: schade aan en geleden door dieren, o.a. art. 1385 BW
  Thierry Vansweevelt (gewoon hoogleraar UAntwerpen)

→ Aula R.001

Sessie 7 - 21/11/2019

 • Het dier in de rechtsgeschiedenis
  Tammo Wallinga (hoofddocent UAntwerpen en Erasmus Universiteit Rotterdam)
   
 • Slotdebat

→ Aula R.001

Contact

Nexus Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
nexus@uantwerpen.be