Voorbije activiteiten

  • Prof. dr. Frederik Swennen en dra. Eva Bernet Kempers spreken over dierwaardigheid op de World Conference on Mainstreaming Animal Protection in Helsingør (Denemarken) op 30 september-1 oktober 2019. Het programma vindt u hier (pdf; 1200 KB).
  • Dr. Johan Van de Voorde publiceerde een bijdrage getiteld "Dieren als quasi-goederen. Beschouwingen over de juridisch-technische wenselijkheid van een bijzonder statuut voor dieren tussen goederen en rechtssubjecten" (PDF, 415 KB) in het Rechtskundig Weekblad, thans beschikbaar in open access.
  • Dra. Eva Bernet Kempers hield een voordracht getiteld "A criminological reflection on the changing position of animals in society and law" op het Congres 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, gehouden op 20 en 21 juni 2019 te Leiden.
  • Dr. Johan Van de Voorde hield een voordracht getiteld "Réflexions sur l’amélioration du statut de l’animal en droit civil belge: réformisme ou révolution?" op de zomeruniversiteit van de Université de Poitiers (1-5 juli 2019), die hier te bekijken is. De overige voordrachten staan eveneens online.
  • In het eerste semester van het academiejaar 2019-20 was er het Themacollege Dier en Recht. In dit themacollege, gecoördineerd door dr. Johan Van de Voorde, academisch coördinator van de Leerstoel, werd de rechtspositie van het dier onderzocht vanuit diverse invalshoeken (burgerlijk recht, rechtsgeschiedenis, filosofie, intellectuele eigendom,...). Studenten konden het themacollege als vak opnemen. Externen konden zich voor sommige of alle sessies inschrijven via de website. Een verslagboek zal in de loop van 2021 gepubliceerd worden.