Side header image

Master-na-master in de arbeidsgeneeskunde

MNM Master in de arbeidsgeneeskunde
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Module I Mens en arbeid

Arbeidsfysiologie4sp1e sem.
Gielen, Jan
Gezondheidseffecten door chemische agentia6sp1e sem.
Nemery, B.
Gezondheidseffecten door fysische agentia5sp2e sem.
Braeckman, Lutgart
Gezondheidseffecten door biologische agentia5sp2e sem.
De Schryver, Antoon
Arbeids- en milieutoxicologie6sp1e sem.
Nemery, B.
 

Module II Mens en bedrijf

Arbeidshygiƫne6sp2e sem.
Vanoirbeek, Jeroen
 

Module III Arbeid en maatschappij

Organisatie en taken van de arbeidsgeneeskunde6sp1e sem.
Braeckman, Lutgart
Arbeidsrecht4sp2e sem.
De Koster, Pieter
 

Module IV Onderzoeksmethoden en praktijkvaardigheden

Epidemiologie en biostatistiek 14sp2e sem.
Seminaria en praktijkgerichte vaardigheden6sp1e+2e sem
De Schryver, Antoon
 

Module V Masterproef

Masterproef 18sp1e+2e sem
De Schryver, Antoon
 

Modeltraject deel 2

Module I Mens en arbeid

Probleemgeoriƫnteerde gevallenbespreking4sp1e+2e sem
De Schryver, Antoon
 

Module II Mens en bedrijf

Methoden van risicoanalyse, -evaluatie en -beheersing4sp1e sem.
NNB, -
Ergonomie4sp2e sem.
De Quint, P.
Arbeidsveiligheid3sp1e sem.
De Schryver, Antoon
Psychologie van arbeid en gezondheid6sp1e sem.
De Witte, Hans
Arbeidsorganisatie5sp2e sem.
De Quint, P.
 

Module III Arbeid en maatschappij

Arbeidsongeschiktheid en sociale verzekering3sp1e sem.
Du Bois, Marc
Milieugezondheidkunde4sp2e sem.
De Henauw, S.
 

Module IV Onderzoeksmethoden en praktijkvaardigheden

Epidemiologie en biostatistiek 2 m.i.v. kwalitatieve onderzoeksmethoden4sp1e+2e sem
Weyler, Joost
Seminaria en praktijkgerichte vaardigheden 26sp1e+2e sem
De Schryver, Antoon
 

Module V Masterproef

Masterproef 217sp1e+2e sem
De Schryver, Antoon