Arbeidsgeneeskunde

Master-na-master in de arbeidsgeneeskunde

Je opleiding

Het algemene doel van de master-na-master in de arbeidsgeneeskunde is, via efficiënt gebruik van verschillende onderwijsvormen, je in staat te stellen als preventie-adviseur-arbeidsgeneeskundige de gezondheid en het welzijn van de werknemers in en door hun werk te bevorderen, te beschermen en te behouden.

Achtergrond hierbij is dat arbeidsgeneeskunde veeleer een preventieve geneeskunde is en zelden curatieve geneeskunde die zich richt zowel naar het individu als naar het collectief.  Arbeidsgeneeskunde houdt een multidisciplinaire benadering en samenwerking in en beweegt zicht in een spanningsveld tussen meerdere actoren, o.a. werknemer, werkgever, wetgever, vakbond…

Daarbij wordt een wetenschappelijke basis nagestreefd (evidence-based occupational medicine).

Je toekomst

Om toegang te krijgen tot de praktijkbeoefening van de Arbeidsgeneeskunde dien je de vierjarige opleiding volgen: de masteropleiding in de Arbeidsgeneeskunde van twee jaar en de permanente vorming van twee jaar (stage in een erkende dienst voor preventie en bescherming op het werk).

De arbeidsgeneesheer in opleiding kan al vanaf het eerste jaar van de masteropleiding deeltijds onder toezicht werken in externe of interne preventiediensten.

Bedrijfsartsen die belast zijn met het medisch toezicht op werknemers blootgesteld aan ioniserende stralingen, moeten een bijkomende opleiding Radioprotectie gevolgd hebben en erkend worden door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Om de erkenning Radioprotectie te kunnen verwerven, wordt een eenjarige postgraduaatsopleiding Radioprotectie ingericht.