Side header image

Postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek

Opleidingsinfo

De opleiding gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek is een opleiding van 30 studiepunten. Het programma is onderverdeeld in zeven modules die samen het volledige programma vormen. Het staat een student ook vrij het programma deeltijds te volgen. Een student kan ook slechts één of enkele modules volgen. Hij krijgt daarvoor een attest als hij die module(s) met succes heeft afgelegd.

De opleiding gaat door op zaterdagen van 9 tot 16.30 uur.