De Neubourg Diane

Behandeling op maat van onvruchtbare patiënten zal leiden tot meer koppels die hun kinderwens in vervulling zien gaan. Achtergrond Infertiliteit wordt gedefinieerd als het falen om zwanger te worden gedurende een periode van 12 maanden van regelmatig onbeschermde seksuele betrekkingen. Infertiliteit en subfertiliteit komen voor bij 9% van de koppels met kinderwens. Behalve de voor de hand liggende redenen om niet zwanger te worden zoals anovulatie, beiderzijdse afsluiting van de eileiders, zeer klein aantal of afwezigheid van zaadcellen in het ejaculaat, ernstige endometriose of prematuur ovariële insufficiëntie leiden de meeste koppels aan een vorm van subfertiliteit. De subfertiele koppels hebben gewoonlijk één of meerdere aspecten die onder de norm vallen na fertiliteitsonderzoek en dit valt vaak samen met oudere leeftijd van de vrouw (man), minder frequente seksuele betrekkingen, drukke jobs, meer planning en tijdsgebrek. Deze verminderde vruchtbaarheid wordt verklaard door het feit dat reproductie een kwestie is van kansen die afhangen van de subtiele balans tussen succes en falen van complexe en weinig begrepen opeenvolgende processen die leiden tot zwangerschap zoals spermatogenese, oögenese, ovulatie, seksuele betrekkingen, transport van geslachtscellen, fertilisatie, embryogenese en implantatie. Behoudens de patiëntenpopulatie met een duidelijke indicatie voor behandeling leiden de meeste koppels aan subfertiliteit eerder dan aan infertiliteit. Dit brengt een belangrijke uitdaging met zich mee voor de behandelende arts die het koppel moet adviseren over afwachtend beleid dan wel over actieve therapie door middel van intra-uteriene inseminatie (IUI) of IVF/ICSI. De beslissing voor het ene of het andere hangt af van talrijke factoren waarbij de wetenschappelijke informatie evenals de wensen van een patiënt moeten leiden tot de beste optie voor het koppel. Ondanks het continu streven naar kwaliteitsverbetering van de behandeling hebben we onderschat hoe moeilijk het is om een behandeling vol te houden en wordt het risico op het stoppen of onderbreken van fertiliteitsbehandeling sterk onderschat. Het onderbreken van de behandeling wordt in belangrijke mate verklaard door de last van een vruchtbaarheidsbehandeling zowel op fysisch als psychisch vlak. Objectieven Het onderzoek dat ik uitvoer en wens verder te zetten focust zich enerzijds op verbeteren van efficiëntie en veiligheid van de fertiliteitsbehandeling maar ook op patiëntgerichte zorg waarbij patiëntvoorkeuren worden meegenomen om meer patiënten “aan boord” te houden en dus meer koppels te helpen hun kinderwens te vervullen. Dit doen we op verschillende onderzoeksdomeinen. Als deel van het project “Hoe kan sperma DNA fragmentatie de kans op zwangerschap voor een patiënt beïnvloeden?” onderzoeken we de rol van sperma DNA fragmentatie als een sperma functietest om een onderscheid te maken en koppels te selecteren met optimale kansen voor intra-uterien inseminatie. Actueel coördineer ik een Belgische multicentrische studie waarbij we onderzoeken hoe vaak het voorkomt en welke de redenen zijn dat patiënten hun behandeling onderbreken terwijl ze nog embryo’s ingevroren hebben en dit bij een grote cohorte Belgische fertiliteitspatiënten die een IVF/ICSI behandeling volgden. Daarnaast zij we gestart met een studie die onderzoekt op welke manier een digitale preconceptionele levensstijl assistent (app) voor vruchtbaarheidsbehandelingen een hulpmiddel kan zijn om patiënten bij te staan gedurende hun fertiliteitsbehandelingen om op die manier ook meer doorgaande zwangerschappen te realiseren. De recente gestarte KCE trial in 12 Belgische fertiliteitscentra waarvan ik de hoofdonderzoeker ben, onderzoekt of de toevoeging van Lipiodol aan het onderzoek waarbij de doorgankelijkheid van de eileiders wordt getest (Hyfosy) leidt tot een hogere kans op zwangerschap waardoor uiteindelijk minder patiënten een ingrijpendere vruchtbaarheidsbehandeling dienen te ondergaan.

Techniek

Meeting van sperma DNA fragmentatie Mannelijke infertiliteit is verantwoordelijk voor ongeveer 20-70% van de diagnoses van verminderde vruchtbaarheid bij een koppel terwijl de meeste mannelijke factor infertiliteit niet adequaat kan behandeld worden. De huidige diagnose van mannelijke infertiliteit is gebaseerd op criteria van het onderzoek van semen volgens de richtlijnen van de WHO van 2010. Deze richtlijnen beschouwen een man met een normale vruchtbaarheid als hij boven de referentiewaarden valt voor concentratie (meer dan 15 M/ml), morfologie (meer dan 4% ideaal gevormde zaadcellen) en motiliteit ( 32% progressief motiele zaadcellen). Alhoewel de WHO classificatie accuraatheid aangeeft door een geharmoniseerde methodologie in de verschillende laboratoria, is het zo dat dezeclassificatie weinig relevant is om de geschikte behandeling te kiezen noch om een voorspelling te maken naar uitkomst voor het koppel dat start met medisch geassisteerde voortplanting. Echter verschillende studies die verschillende technieken gebruiken voor het meten van sperma DNA fragmentatie geven aan dat er een belangrijke associatie is tussen schade aan sperma DNA en de uitkomst van de zwangerschap. De mate van DNA fragmentatie correleert namelijk op een negatieve manier met zwangerschap en geboorte zowel bij natuurlijke als geassisteerde conceptie. Wij voeren een directe sperma DNA fragmentatie test uit door model van de terminal deoxyuridine nick end labeling (TUNEL) assay op verse stalen in het totale staal en op de vitale fractie zowel voor als na de gradiënt centrifugatie. (Punjabi U, Van Mulders H, Goovaerts I, Peeters K, Clasen K,Janssens P, Zemtsova O, De Neubourg D. Sperm DNA fragmentation in the total and vital fractions before and after density gradient centrifugation: Significance in male fertility diagnosis. Clin Biochem. 2018 Dec;62:47-54. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2018.05.011). Wij testen nu de hypothese dat het testen sperma DNA fragmentatie een belangrijke diagnostische en dus cruciale rol speelt in de selectie van de patiënt die hun voordeel zullen halen uit intra-uterine inseminatie behandeling wat zal leiden tot een hogere kans op zwangerschap en levendgeboorte in vergelijking met de standaard semenanalyse criteria.

Gebruikers

Patiënten Koppels met kinderwens Onderzoekers die impact op sperma kwaliteit wensen te beoordelen. Patiëntenorganisaties Overheid Experten in fertiliteit

Trefwoorden

Sperma-kwaliteit, Vruchtbaarheid, Voortplanting

De Win Gunter

Simulatietraining voor laparoscopische chirurgie Varicocoeles (spataders bij jongens) en pubertaire ontwikkeling Effect van pornografie op eventuele seksuele dysfuncties Transitie en congenital lifelong urology

Techniek

Laparoscopische simulatie bewegingsanalyse en EMG meting Echo Duplex Scrotum Erectieonderzoek dmv duplex Survey onderzoek uroflow @ home

Gebruikers

Skills training centra en trainees in surgical disciplines sexologists

Trefwoorden

Laparoscopische urologie

Deseure Kristof

Neuropathische pijnsyndromen worden veroorzaakt door beschadiging of dysfunctie van het somatosensoriëel zenuwstelsel. Ze zijn erg weerstandig voor traditionele pijnstillers en patiënten hebben dikwijls te kampen met enorm ongemak. Trigeminus neuralgie is een extreme vorm van aangezichtspijn. Een rat model werd ontwikkeld waarbij de infraorbitale zenuw losjes wordt afgebonden. Na de operatie vertonen de ratten verhoogd faciaal wrijfgedrag gericht naar het infraorbitaal zenuwgebied, duidend op spontane pijn. Na een initiële periode van verminderde gevoeligheid worden de ratten ook hypergevoelig voor mechanische stimulatie van het infraorbitaal zenuwgebied. Bovenop een rol in tumoreigenesis en angiogenesis, is er evidentie dat ET-1 ook kritische belangrijk kan zijn in het ontstaan van kankerpijn. Recentelijk heeft ons labo zich gefocust op de effecten van toepassing van ET-1 op de infraorbitale zenuw bij de rat en van langdurige blootstelling aan ET-1. Video-ECoG, of het simultaan opslaan van gedrag en electrocorticografie bij wakkere dieren, is een waardevol instrument geworden bij neurofysiologische en neurofarmacologische studies. In ons labo zijn we begonnen met het implementeren van de video-ECoG methodiek in het infraorbitaal zenuw model om gedragsdata te correleren aan ECoG data in normale en IoN geopereerde ratten.

Techniek

Infraorbitaal zenuw legatie model bij ratten voor de studie van trigeminale neuropathische pijn met analyse van spontane pijn en mechanische allodynie. Transcraniale micro-injecties in het trigeminaal ganglion van ratten. Gebruik van de "Operant Orofacial Pain Assessment Device" (OPAD) om veranderingen in nociceptief gedrag te meten. Video-ECoG: het simultaan registreren van gedrag en electrocorticografie bij wakkere dieren.

Gebruikers

Onderzoeksinstellingen aan universiteiten, biotechnische en farmaceutische bedrijven.

Trefwoorden

Pijn, Pijnbehandeling, Ratten, Aangezichtspijn

Hans Guy

De expertise is gelegen in alle domeinen van acute en chronische pijnklachten, alsook de transitie van acute naar chronische pijn. Bijzondere expertise in het domein van de neuropathische pijnklachten maar tevens in ontwikkeling en toepassing van e-health en m-health in nociceptieve condities.

Techniek

diermodellen voor acute en chronische pijn, kwantitatief sensorieel onderzoek, farmacologisch onderzoek en onderzoek omtrent e-health en m-health toepassing in nociceptieve omstandigheden.

Gebruikers

Farmacologische bedrijven, patiëntenorganisaties en zeker ook overheidsinstanties.

Trefwoorden

Tele-waakzaamheid, Pijnstilling

Hendriks Jeroen

Sinds 1995 ben ik betrokken bij de onderzoekslijnen van de vakgroep ASTARC. Het onderzoek heeft zich vooral gefocust op innovatieve chirurgische technieken voor de behandeling van longmetastasen, zowel fundamenteel als klinisch toegepast in 2de tijd. Bij mijn aanstelling als diensthoofd thorax-en vaatheelkunde in 2020 heb ik samen met het nieuwe diensthoofd longziekten een onderzoeksgroep opgericht en een vaste onderzoeker aangetrokken. Deze nieuwe groep, LEARN, focust zich op fundamentele vraagstellingen maar ook op translationeel en klinisch onderzoek binnen de domeinen van de congenitale, oncologie, transplantatie en de indicaties van eindstadium longziekten (COPD, ILD, muco, ...) met als centraal thema ageing en remodelling. Daarnaast blijft er ook een focus op klinisch onderzoek naar innovatieve behandelingen en medical devices in de vaatheelkunde, de diabetische voet en de lymfebanen.

Techniek

Felasa C attest dierproeven Expert in longonderzoek (domein congenitaal, oncologie, transplantatie, eindstadium longziekten zoals COPD): fundamenteel, translationeel, klinisch Expert in vaatonderzoek (domein arterieel perifeer): klinisch toegepast Expert in onderzoek lymfebanen.

Gebruikers

Onderzoekers die dierproeven willen doen Onderzoeker met onderzoeksvragen rond long onderzoek (congenitaal, oncologie, transplantatie, COPD&ILD) Onderzoeker met onderzoeksvragen rond bloedvaten, hun ziekten en behandelingen Onderzoeker met onderzoeksvragen rond lymfebanen

Trefwoorden

Longperfusie, Long, Oncologie, Transplantatie, Longkanker

Jacquemyn Yves

bekken bodem, myomen, endometriose, preeclampsie, echografie, zwangerschap, maternele gezondheid, mentale perinatale geestelijke gezondheid gynecologische chirurgie laparoscopie bekkenbodemchirurgie preterme arbeid pprom infecties en zwangerschap bekkenbodemechografie

Techniek

echo invasieve punctie laparoscopie robot da vincii hysteroscopie uscom doppler CTG internal fetal ECG external fetal ECG

Gebruikers

patients pregnant women women wanting to become pregnant gynecologists midwives any researcher

Trefwoorden

Preeclampsie, Bekkenbodemverzakking

Michielsen Jef

Onderzoek enerzijds naar coping strategie bij ingrepen van de wervelzuil. Gebruik van BMP's in de wervelzuil

Techniek

Experimentele en klinisch onderzoek.

Gebruikers

Brede publiek. Collega's spinale chirurgen. Overheidsinstanties.

Trefwoorden

Regeneratiecapaciteit

Monsieurs Koenraad

Klinisch onderzoek naar de kwaliteit van reanimeren. Klinisch onderzoek naar het effect van de implementatie van Rapid Respons Teams in ziekenhuizen. Klinisch onderzoek naar het effect van triage van patiënten naar de dienst spoedgevallen of naar een huisartsenwachtpost. Klinisch onderzoek naar urgente zorg voor ouderen in woonzorgcentra. Klinisch onderzoek naar screeningsmethoden op spoedgevallendiensten om kindermishandeling op te sporen.

Techniek

Translationeel onderzoek Kwaliitatief onderzoek Gerandomiseerde studies Ontwikkeling van richtlijnen Systematische reviews

Gebruikers

Beleidsmakers Onderzoekers Clinici Journalisten

Trefwoorden

Reanimatie

Neels Hedwig

Onderwerpen van onderzoek: Women's Health Kinesitherapie - Urogynaecologische revalidatie - Perinatale Kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen - 3D / 4D transperineale echografie van de bekkenbodem - klinische beoordeling van de bekkenbodem - ICF-classificatie van gezondheidsproblemen - Therapietrategieën bij conservatieve behandeling - preventie - eerstelijnsgezondheidszorg - teamwerk naar secundair & tertiaire subspecialistische zorg - Uitgebreide expertise in een multidisciplinair team gericht op verbetering van interprofessionele samenwerking en patiëntgerichte zorg. - Een sterk nationaal en internationaal netwerk in women's health kinesitherapie en perinatale kinesitherapie, als troef om de onderzoeksresultaten onmiddellijk te implementeren in verbeterde gezondheidszorg en in een diverse samenleving. - Expertise in gezondheidseducatie, met als doel de bekendwording van deze bekkenbodemproblemen en women's health problemen te versterken. En de preventie en behandeling te verbeteren voor vele vrouwen. - Expertise op het gebied van goede wetenschapscommunicatie, ook gericht op het vergroten van het bewustzijn en het bekrachtigen van hulpzoekend gedrag bij vrouwen.

Techniek

Klinische beoordeling van de bekkenbodem Klinische beoordeling van musculoskeletale gezondheid ICF-classificatie 3D / 4D transperineale echografie Trans-abdominale echografie van de bekkenbodem en de buikwand Electromyagrafie (biofeedback) van de bekkenbodemspieren de gezondheidstest van een postnatale vrouw uroflowmetrie functionele beoordeling van mictie en defecatie onderzoeksontwerpen: kwantitatief en kwalitatief onderzoek observationeel, prospectief en retrospectief onderzoek interventiestudies systematische literatuurstudies RCT Enquêtestudies

Gebruikers

Vrouwen van alle leeftijden Zwangere en pas bevallen vrouwen Alle medische en paramedische gezondheidsberoepen Studenten in medische opleidingen (verpleeg en vroedkunde, kinesitherapie, geneeskunde) Beroepsorganisaties (VVOG, AXXON BICAP, VBOV, etc.) gespecialiseerde klein bekken klinieken patientenverenigingen KCE, WOREL EBPpracticenet, RISIV, mutualiteiten

Trefwoorden

Ultrageluid, Vrouwengezondheidszorg, Perinatale kinesitherapie, Incontinentie, Bekkenbodem

Rodrigus Inez

mndocarditis: klinische expertise - participatie in Europese registratie Nieuwe technieken in aorta- en mitralisklepchirurgie: klinische expertise minimaal invasieve chirurgie Kunstharten-ECMO/ECLS: klinische expertise behandeling cardiogene shock Aortapathologie

Techniek

De dienst Cardiochirurgie levert vooral klinische expertise. Er zijn samenwerkingen met de discipline Genetica en Cardiologie met de mogelijkheid van peroperatieve staalname (aortawand, hartoortje) voor verder onderzoek. Uitwerken van model voor orgaanperfusie (varkensmodel)

Gebruikers

Medewerkers, studenten, researchers

Trefwoorden

Aortapathie, Hartstilstand, Hartchirurgie

Van Schil Paul

Experimentele en klinische expertise op gebied van geïsoleerde longperfusie in vivo (enkel beschikbaar in samenwerkingsverband).

Techniek

Geïsoleerde longperfusie.

Gebruikers

- Industrie met bijzondere interesse in testen van farmaca in een model van geïsoleerde longperfusie (toxiciteit, farmacokinetiek, efficiëntie op tumoren) - Researchgroepen met specifieke interesse in locoregionale perfusie in longweefsel (dierexperimenteel en klinisch model)

Trefwoorden

Thorax- en vaatheelkunde, Toxiciteit, Thoracaal, Farmacokinetiek, Longkanker, Longmetastasen, Werkzaamheid van geneesmiddelen