Biochemical Wastewater Valorization and Engineering

Missie

Het onderzoek van de groep BioWAVE is gericht op de ontwikkeling en de toepassing van slimme biochemische ingenieurstechnieken voor een duurzame watercyclus.

Ons onderzoek focust op de zuivering en de valorisatie van industrieel afvalwater. We maken hierbij gebruik van zowel open (of gemengde) als gesloten (of zuivere) culturen.


Onderzoekslijnen en -speerpunten

"Gemengde" culturen... dat is een mooi woord voor slib... BioWAVE onderzoekt de inzet van de revolutionaire korrelslibtechnologie voor de zuivering van industrieel afvalwater. we focussen hierbij op de vorming van de korrels, de dynamische sturing van het proces, en de integratie ervan in biologische nutriëntenverwijdering (N en P) én waterhergebruik (via membraanfiltratie)! Daarnaast houden we ook van uitdagende en complexe afvalwaters, wat een combinatie vereist van biologische en (elektro)chemische technieken (AOP - chemische oxidatie processen en EO - elektrochemische oxidatie).

"Zuivere" culturen... hier maken we gebruik van specifieke enzymes, bacteriën, gisten en schimmels voor de productie van chemicaliën. Gebaseerd op de principes van de Industriële Biotechnologie onderzoekt BioWAVE de omzetting van lignocellulose (afkomstig van planten) als alternatieve grondstof. Daarnaast trachten we ook afvalwater, en andere afvalstromen, om te zetten naar waardevolle polymeren (zoals polyhydroxyalkanoaten).