Laagdrempelige Expertise en Dienstverlening (LED)

Het Laagdrempelige Expertise en Dienstverleningscentrum (LED) Water biedt KMO’s en non-profit organisaties gratis eerstelijnsadvies en begeleiding bij alles wat te maken heeft met de keuze van waterbronnen, technologieën en/of verbetering van productie, zuiveren van water of watermanagement. Het eerstelijnsadvies dat de LED Water ter beschikking stelt is gratis. Wanneer een verdere studie gewenst is, worden marktconforme tarieven gehanteerd.

Werkwijze LED Water:

  • intakegesprek (incl plaatsbezoek) en eerstelijnsadvies (gericht advies al dan niet met een doorverwijzing naar de juiste contactpersoon/organisatie)
  • een eerstelijns waterscan voor uw onderneming (inventarisatie waterverbruikers, waterbronnen en afvalwaterstromen, berekening beschikbaar volume hemelwater, enz.)
  • een aantal verkennende testen op laboschaal

Met de gewaardeerde steun van de Provincie Antwerpen: