Wie zijn wij?

Het Centrum voor Ethiek maakt deel uit van het departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. De leden van het centrum verrichten onderzoek in de morele psychologie, de meta-ethiek, de geschiedenis van de moraalfilosofie, de toegepaste ethiek en de politieke filosofie. 

Vanuit hun onderzoek in en onderwijs over de ethische dimensies van actuele sociale vraagstukken participeren zij aan publieke debatten en internationale netwerken op het domein van politieke filosofie en samenleving, media-ethiek , bio-ethiek, zaken-ethiek, zingeving en economie, feminisme en morele psychologie. 

Tevens verzorgen ze de colleges ethiek en politieke filosofie aan de opleiding wijsbegeerte en aan andere opleidingen van de Universiteit Antwerpen.