Onderzoeksmissie

Het Centrum voor Ethiek maakt deel uit van het departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. De leden van het centrum verrichten onderzoek in de morele psychologie, de meta-ethiek, de geschiedenis van de moraalfilosofie, de toegepaste ethiek en de politieke filosofie.

Zij participeren aan publieke debatten en internationale netwerken op het domein van politieke filosofie en samenleving, media-ethiek , bio-ethiek, zaken-ethiek, zingeving en economie, feminisme en morele psychologie.

Tevens verzorgen ze de colleges ethiek en politieke filosofie aan de opleiding wijsbegeerte en aan andere opleidingen van de Universiteit Antwerpen.