Doctoraten

Lopende doctoraatsprojecten* Nele Buyst, Bio-Kin-Tsugi als transdisciplinair instrument om de brug te slaan tussen wetenschap en samenleving

Promotoren: Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek) en Leni Van Goidsenhoven (Centrum voor Ethiek)


*François-Lucien Vulliermet, Vervuiling en verantwoordelijkheid

Promotor: Kristien Hens (Centrum voor Ethiek)


* Varsha Paleri, De ethiek van synthetische biologie

Promotor: Kristien Hens (Centrum voor Ethiek)


* Daan Kenis: Het genoom voorbij, de ethiek van studies in grote cohortes

Promotoren: Kristien Hens (Centrum voor Ethiek) en Kurt Boonen (VITO KULeuven)


* David Schoute, Ethiek volgens het enactivisme: een pragmatische benadering

Promotoren: Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek) en Erik Myin (Centrum voor Wijsgerige Psychologie)


* Joke Struyf, Het feministisch potentieel van moederschap

Promotor: Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek)


* Lisanne Meinen, Ervaringen van verschil. Wat kunnen we leren van videogames met betrekking tot de ervaring van psychiatrische diagnoses.

Promotoren: Leni Van Goidsenhoven (Centrum voor Ethiek) en Kristien Hens (Centrum voor Ethiek)


* Yanni Ratajczyk, Verbeelding en moreel redeneren. Creatieve verbeelding in morele optievorming.

Promotor: Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek)


* Lotte Spreeuwenberg, Tegen het meedogenloze ego: liefde als basis van moraliteit

Promotor: Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek)


* Katelijne Malomgré, Naar een na-feministisch denken? Een wittgensteiniaanse oplossing voor een semantisch-politiek probleem in hedendaagse feministische theorievorming.

Promotor: Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek)


* Emma Moormann, Collective Responsibility for Epigenetic Health

Promotor: Kristien Hens (Centrum voor Ethiek)


* Gert-Jan Van Aken, Ethics of early detection and intervention for autism: a disability ethics approach.

Promotor: Jean Steyaert (KULeuven) en Kristien Hens (Centrum voor Ethiek)


* Amber De Kock, The problem of implicit bias and the limits of moral responsibility

Promotor: Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek)


* Hannah Lingier, Irreligie en gedeelde illusies in Hume's tweede Enquiry en Natural History of Religion

Promotor: Willem Lemmens (Centrum voor Ethiek) en Esther Kroeker (Centrum voor Ethiek)


Verdedigde doctoraten


* Jo Bervoets, Tourette's gezien door een theorethische lens

Promotie: 2 september 2022

Promotores: Kristien Hens (Centrum voor Ethiek) en Jean Steyaert (KULeuven)


* Martha Claeys, The emotion of pride and the ethics of recognition

Promotie: 21 mei 2021

Promotores: Guy Vanheeswijck (Centrum voor Europese FIlosofie) en Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek)


* Delphine Jacobs , How do parents and clinicians give meaning to the concept of autism in a young child? Ethical Challenges

Promotie: 7 oktober 2019

Promotores: Kris Dierickx (KULeuven), Kristien Hens (Centrum voor Ethiek, UAntwerpen), Jean Steyaert (KULeuven)


* Henk van Gils, Care for Oneself and Failures of Self-knowledge

Promotie: april 2019

Promotores: Micha Werner (Universität Greifswald) en Katrien Schaubroeck (Centrum voor Ethiek, UAntwerpen)


* Jo Badisco, Trusting our institutions: the ethics of taxation

Promotores: Willem Lemmens (Centrum voor Ethiek) en Bruno Peeters (Faculteit Rechten, Antwerp Tax Academy)


* Rob Compaijen, Practical Reasons and Existential Change. Kierkegaard, Williams, and the Internal Point of View.

Promotie :13 mei 2016

Promotores: Johan Taels (Centrum voor Ethiek) en Paul Van Tongeren (KUNijmegen)

 

* Michiel Meijer, Strong Evaluation and Ontological Gaps. Reinterpreting Charles Taylor

Promotie: 9 juni 2016

Promotores: Guy Vanheeswijck (Centrum voor Europese Filosofie), Willem Lemmens (centrum voor Ethiek)

 

* Rudmer Bijlsma, Spinoza, Hume and the Politics of Enlightenment

Promotie: 30 januari 2015

Promotores: Willem Lemmens (Centrum voor Ethiek),  Piet Steenbakkers (Universiteit Utrecht)

 

* François Levrau, Van multiculturalisme naar pluriforme accommodatie?

Promotie:  december 2014

Promotores: Patrick Loobuyck (Centrum voor Ethiek/Centrum Pieter Gillis) en Chris Timmerman

 

* Sven Braspenning Normative Democratic Theory and the Realities of Public Moral Disagreement: the Case of Deliberative Ideals

Promotie: 17 december 2012

Promotores: Maurice Adams (Tilburg University), Willem Lemmens (Centrum voor Ethiek)

 

* Leni Francken, Hoe neutraal is kerkfinanciering? Een politiek-filosofische analyse. 

Promotie: 18 september 2012

Promotor: Patrick Loobuyck (Centrum voor Ethiek/Centrum Pieter Gillis)

 

* Catharina Paxman,  Feeling, Impulse and Changeability. The Role of Emotion in Hume’s Theory of the Passions

Promotie: 17 september 2010

Promotores: Willem Lemmens (Centrum voor Ethiek), Lorne Falkenstein (University of Western Ontario)

 

* Bram Goetschalckx,  Legal Theory and Legal Praxis. An Essay in Hermeneutical Philosophy,

Promotie: 25 mei 2010

Promotores: Maurice Adams (Faculteit Rechten), Willem Lemmens (Centrum voor Ethiek)

 

* Petra Van Brabandt, Social Morality in the second Enquiry. Hume’s Philosophy and Rhetoric. A Feminist Reading

Promotie: 1 september 2008

Promotor: Willem Lemmens (Centrum voor Ethiek)