Wij hebben onder andere volgende soorten vaccinstudies uitgevoerd:

Bij volwassenen:

 • vaccins tegen hepatitis A (een vorm van geelzucht)
 • vaccins tegen hepatitis B (een andere, meer ernstige vorm van geelzucht)
 • gecombineerde vaccins tegen hepatitis A en B
 • ​gecombineerde vaccins tegen difterie (kroep), tetanus (klem) en pertussis (kinkhoest)
 • vaccins tegen herpes simplex (HSV - veroorzaakt koortsblaasjes)
 • vaccins tegen humaan papilloma virus (HPV - veroorzaakt o.a. baarmoederhalskanker)- profylactisch en therapeuthisch
 • vaccins tegen herpes zoster (Gondelroos)
 • vaccin tegen Ross River virus
 • vaccins tegen de griep (seizoensgriep en pandemische griep)
 • vaccins tegen coronavirus COVID-19

 

Bij jongeren en adolescenten:

 • hepatitis A vaccins
 • hepatitis B vaccins
 • gecombineerd hepatitis A en B vaccin
 • vaccins tegen griep (influenza)
 • vaccins tegen herpes simplex (HSV - veroorzaakt koortsblaasjes)
 • vaccins tegen humaan papilloma virus (HPV)

 

Bij zuigelingen en peuters:

 • ​een nieuw kandidaatvaccin tegen polio (kinderverlamming)
 • een kandidaatvaccin tegen RSV
 • kandidaatvaccins tegen pneumokokken
 • een kandidaatvaccin tegen rotavirus
 • gecombineerde vaccins tegen difterie (kroep), tetanus (klem), pertussis (kinkhoest), Haemophilus influenzae type B (hersenvliesontsteking), poliomyelitis (kinderverlamming) en hepatitis B

 

Bij specifieke risicogroepen:

 • ​hepatitis B vaccin bij mentaal gehandicapten
 • griepvaccinatie bij ouderen
 • vaccinatie tegen RSV bij ouderen
 • kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen