Onderzoekspartners

Voor het uitvoeren van deze vaccinstudies en de andere onderzoeksprojecten van het CEV werken wij samen met verschillende organisaties in het domein van infectieziekten en vaccinatie.

Hieronder vindt u een (niet limitatieve) lijst van onze onderzoekspartners van vroeger en nu:

 • andere vakgroepen binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en departementen binnen de Universiteit Antwerpen (bv. binnen het VAXIDEA en het VAXCOM consortium)
 • het Centrum voor Statistiek van de Universiteit Hasselt
 • andere universiteiten in België, Frankrijk, Italië en Nederland
 • het  Algemeen Medisch Laboratorium
 • een netwerk van kinderartsen en een aantal ziekenhuizen in de regio Antwerpen
 • Kind en Gezin
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • arbeidsgeneeskundige diensten
 • de Stad Antwerpen
 • de Provincie Antwerpen
 • het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
 • de London School of Hygiene & Tropical Medicine
 • de Europese Gemeenschap
 • het Health Protection Agency
 • de Centers for Disease Control and Prevention
 • de Wereldgezondheidsorganisatie
 • meerdere vaccinproducenten.