Onderzoekspartners

Voor het uitvoeren van deze vaccinstudies en de andere onderzoeksprojecten van het CEV werken wij samen met verschillende organisaties in het domein van infectieziekten en vaccinatie.

Hieronder vindt u een (niet limitatieve) lijst van onze onderzoekspartners van vroeger en nu:

 • Verschillende vakgroepen binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en departementen binnen de Universiteit Antwerpen (bv. binnen het VAXIDEA en het VAXCOM consortium)
 • Centrum voor Statistiek van de Universiteit Hasselt
 • Universiteiten in België, Frankrijk, Italië en Nederland
 • Algemeen Medisch Laboratorium
 • Netwerk van kinderartsen en een aantal ziekenhuizen in de regio Antwerpen
 • Kind en Gezin
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Arbeidsgeneeskundige diensten
 • Stad Antwerpen
 • Provincie Antwerpen
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
 • London School of Hygiene & Tropical Medicine
 • Europese Gemeenschap
 • Health Protection Agency
 • Center for Disease Control and Prevention
 • Wereldgezondheidsorganisatie
 • Meerdere vaccinproducenten