Hogeschoolpartners

Artesis Plantijn Hogeschool: vertegenwoordiging stuurgroep verpleegkunde en vroedkunde UA Dhr. Richard Sleeckx

HZ University of Applied Sciences: vertegenwoordiging stuurgroep verpleegkunde en vroedkunde UA Dhr. Frank Bordui

Karel De Grote-Hogeschool: vertegenwoordiging stuurgroep verpleegkunde en vroedkunde UA Dhr. Peter Brants