Ontstaan

De opleiding master Verpleegkunde en Vroedkunde UA is opgestart in het academiejaar 2004 – 2005 met een schakeljaar en geëvolueerd naar een volwaardige opleiding met een masterjaar in het academiejaar 2005 – 2006. Het opstarten en de evolutie van de opleiding is tot op het heden tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bacheloropleidingen van de hogeschoolpartners Artesis Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool  en HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking wordt bevestigd via vertegenwoordiging in de onderwijscommissie, de vakgroep verpleegkunde en vroedkunde en een door middel van een samenwerkingsakkoord met oprichting van een stuurgroep verpleegkunde en vroedkunde UA.

De samenwerking wil  een concrete nationale en internationale zichtbaarheid en reputatie uitbouwen en versterken met volgende concrete doelstellingen:

  • De instroom van nieuwe studenten verzekeren en de opleiding(en) positioneren binnen het regionale, nationale en internationale studieaanbod.
  • De wetenschappelijke positie versterken nationaal en internationaal voor wat betreft geformuleerde onderzoekslijnen en de toegang maximaliseren tot potentiële onderzoeksopdrachten via samenwerkingsverbanden en netwerken.

Hogeschoolpartners

Artesis Plantijn Hogeschool: vertegenwoordiging stuurgroep verpleegkunde en vroedkunde UA Dhr. Richard Sleeckx

HZ University of Applied Sciences: vertegenwoordiging stuurgroep verpleegkunde en vroedkunde UA Dhr. Frank Bordui

Karel De Grote-Hogeschool: vertegenwoordiging stuurgroep verpleegkunde en vroedkunde UA Dhr. Peter Brants