Centre for Research and Innovation in Care

Het Centre for Research and Innovation in Care (CRIC) is een onderzoeksgroep verbonden aan de vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. 

De vakgroep organiseert een academische Master of Science in de Verpleegkunde en de Vroedkunde, waarbij studenten worden opgeleid tot het vervullen van vier rollen: klinisch leider, op bewijs gebaseerde expert, onderzoeker en academische zorgverlener. CRIC wordt gekenmerkt door een zeer sterke synergie tussen haar onderzoeksactiviteiten en het Masterprogramma. CRIC is uniek omdat haar academische onderzoeksactiviteiten zich voornamelijk richten op de discipline en identiteit van verpleegkunde en vroedkunde. 

De uniciteit van onderzoeksactiviteiten binnen de zorg wordt gedefinieerd door vier transversale domeinen:
(1) theorievorming in verband met praktijk
(2) innovatieve interventies als drijvende krachten voor verandering
(3) sectoroverschrijdende samenwerkingen
(4) de nexus van duurzaam onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid

Binnen CRIC worden vier lijnen van academische expertise naar voren gebracht:
(1) Nurse and Pharmaceutical Care (NuPhaC) onderzoekt de impact van de bijdrage van verpleegkundigen aan farmaceutische zorg op de kwaliteit van zorg en gerelateerde patiëntresultaten, in samenwerking binnen een internationaal consortium
(2) Workforce Management and Outcome Research in Care (WORC) onderzoekt de impact van het gedrag, de samenwerking, modellen en systemen van gezondheidswerkers op het psychosociaal welzijn van de werknemers en op uitkomsten gerelateerd aan patiënten
(3) Promoting Advanced Nursing Care for Patients Affected by Chronic Disease Throughout the Lifespan (PANCARD) breidt de bewijsbasis uit voor geavanceerde verpleegkundige praktijk gedurende het leven van patiënten met een chronische aandoening
(4) Midwifery Research Education and Policy Making (MIDREP) streeft ernaar vroedkunde te verbeteren door een salutogene benadering te hanteren met prioriteit voor het welzijn van moeder en kind, en met nadruk op empowerment en gezonde levensstijlen