De master in de Verpleegkunde en Vroedkunde biedt een academische bovenbouw op de bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde. De academische vervolmaking vindt plaats aan de Universiteit Antwerpen in samenwerking met de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, de Karel de Grote-Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking binnen de Associatie Universiteit Antwerpen en Hogescholen Antwerpen (AUHA) met een internationale partner opent het vizier voor een innovatieve benadering van deze opleiding. De opleiding is competentiegericht waarbij de opbouw van het programma is vorm gegeven met onder andere de Dublin-descriptoren en de CanMeds-rollen (medisch expert, communicator, teamspeler, manager, gezondheidspromotor, wetenschapper en professional) indachtig.

De masteropleiding Verpleegkunde en vroedkunde van de Universiteit Antwerpen kiest heel bewust voor een hoogstaande academische opleiding met een aanbod van vier afstudeerrichtingen in het masterjaar: Leiderschap in gezondheid en zorg, Onderzoeker in gezondheid en zorg, Verpleegkundig specialist en Vroedvrouw specialist. Hoewel studenten dus kiezen voor een verdieping in het masterjaar blijft de opleiding ook generieke competenties nastreven binnen de 4 rollen van een toekomstige academische verpleegkundige of vroedvrouw. Deze rollen werden gedestilleerd uit de analyses van mens en maatschappij en reflecties uit het beroepenveld. Deze rollen zijn: de master verpleegkunde en vroedkunde als clinical leader,de master verpleegkunde en vroedkunde als onderzoeker, de master verpleegkunde en vroedkunde als evidence based deskundige,de master verpleegkunde en vroedkunde als academisch zorgverlener.

Internationaal sluit deze opleiding dan ook aan bij de Master in Nursing and Midwifery Sciences en biedt de mogelijkheid aan vroedvrouwen en verpleegkundigen om zich verder te ontwikkelen op academisch masterniveau. Als verpleegkundige of vroedvrouw met het master diploma kun je daarna gaan werken op academisch niveau met vraagstukken op het gebied van interventie, innovatie- en implementatieprocessen in de gezondheidszorg. Hierbij zullen de alumni klinisch leiderschap, wetenschappelijk onderzoek, evidence based handelen en een academische attitude nastreven.

Een schakelprogramma (60 studiepunten) wordt aangeboden als voorbereiding naar een masterprogramma (60 studiepunten). In elk van de vier afstudeerrichtingen wordt een stage voorzien waarbij competenties en vaardigheden projectmatig worden ontwikkeld in samenwerking met en ingebed in het praktijkveld. Daarnaast toont de student wetenschappelijke competenties en vaardigheid aan bij het uitwerken, argumenteren, debatteren en verdedigen van een masterproef als wetenschappelijke publicatie.