Verpleegkunde en vroedkunde (V&V) is een generieke academische opleiding als bovenbouw voor de professionele bachelor verpleegkunde en vroedkunde. De doelstelling van het onderwijs richt zich conceptueel op het opleiden tot vier rollen: clinical leader, evidence based expert, onderderzoeker en academisch zorgverlener. Deze vier rollen worden gedragen door het onderwijsprogramma met vier leerdomeinen: management & innovatie, klinische vorming, wetenschappelijk onderzoek en academische vorming.

De visie op het academisch aanbod aan de Universiteit Antwerpen (UA) betreft het aanbieden van competentiegericht en student activerende onderwijs, de nexus onderwijs en onderzoek en internationalisering.

De visie op wetenschappelijk onderzoek van V&V vertrekt vanuit  de vier rollen uit de opleiding en de visie van de UA en richt zicht tot  het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en inzichten

V&V wil netwerkverbanden stimuleren en ondersteunen om langdurige onderzoeksintitiatieven op te zetten en uit te werken. Naast of binnen deze netwerkverbanden zal V&V ernaar streven om actief onderzoeksfondsen te verwerven op nationaal en internationaal vlak. Hierin wordt proactief naar samenwerking gezocht met andere academische disciplines binnen en buiten de UA, de hogeschoolpartners en andere potentiële partners.

Het wetenschappelijk onderzoek kadert binnen vier onderzoekslijnen.

 

  • die inspeelt op de  vragen en de noden van het praktijkveld en met oog voor de nationale en internationale tendensen en ontwikkelingen in de verschillende disciplines;
  • gesteund op grondig onderbouwde theoretische concepten en modellen;
  • waarop de vier rollen verder kunnen gedragen worden (nexus onderwijs en onderzoek);
  • door het uitwerken van wetenschappelijke expertise met nationale en internationale uitstraling.