Verpleegkunde en Vroedkunde (V&V) heeft de ambitie om toonaangevend  te zijn voor wat betreft onderwijs en onderzoek in het vakgebied verpleegkunde en vroedkunde met zowel  een regionale, nationale  als een internationale uitstraling. De vakgroep is verantwoordelijk voor het uittekenen van het beleid in 5 domeinen:

(1)    Het beleid en de doelstellingen van het onderwijs
(2)    het beleid en de doelstellingen van het wetenschappelijk onderzoek
(3)    de samenwerking en synergie met de bacheloropleiding Verpleegkunde en Vroedkunde van de Associatie Antwerpen en partners
(4)    het maatschappelijk dienstbetoon, de communicatie en public relations
(5)    het overleg met het beroepenveld (nationale en internationale resonantieraad). 

De vakgroep wil  een concrete nationale en internationale zichtbaarheid en reputatie uitstralen met volgende concrete doelstellingen:

  • Een gezamenlijk standpunt uitdragen vanuit de Associatie Antwerpen  en partners betreffende alle aspecten van verpleegkunde en vroedkunde. 
  • De instroom van nieuwe studenten verzekeren en de opleiding(en) positioneren binnen het regionale, nationale en internationale studieaanbod.
  • De wetenschappelijke positie versterken nationaal en internationaal voor wat betreft geformuleerde onderzoekslijnen en de toegang maximaliseren tot potentiële onderzoeksopdrachten via samenwerkingsverbanden en netwerken.