Veelgebruikte datasets

Het onderzoek dat door het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck wordt uitgevoerd, maakt met name gebruik van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Er wordt een breed scala aan gegevensbronnen gebruikt, die hieronder worden vermeld, samen met enige algemene informatie over de dataset en enkele voorbeelden van CSB-publicaties op basis van de respectieve datasets.

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming

Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid en andere openbare instellingen. (...) Het beheer van het DWH AM&SB is toevertrouwd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) (bron).

Voorbeelden van CSB-publicaties op basis van deze data:

 • Lefevere, E., Cant, J., Goedemé T., Verbist, G. (forthcoming). Arbeidsmarktposities en het gebruik van ziekteuitkeringen door langdurig overlevende (ex-) kankerpatiënten in België. Een grootschalige, longitudinale analyse op basis van administratieve gegevens. Onderzoeksrapport.
 • Lefevere, E., Goedemé, T., De Wilde, M., De Spiegeleer, T. (forthcoming). Non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming en automatische rechtentoekenning: overzicht en case-study. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.
 • Lens, D., Marx, I. & Vujić S. (2019) Double jeopardy : how refugees fare in one European labor market. IZA Journal of Development and Migration, 10(1), https://doi.org/10.2478/izajodm-2019-0008
 • Lens, D. & Oslejova, J. (2018). Arbeidsmarkttransities van immigranten in België. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 34(4).
 • Vinck, J., Lebeer, J., & Van Lancker, W. (2019). Non-take up of the supplemental child benefit for children with a disability in Belgium: A mixed-method approach. Social Policy & Administration, 53(3): 357-384.

EU-LFS - Enquête naar de Arbeidskrachten

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is (bron).

Voorbeelden van CSB-publicaties op basis van deze data:

 • Corluy, V., Marx, I., & Verbist, G. (2011). Employment chances and changes of immigrants in Belgium: the impact of citizenship. International Journal of Comparative Sociology, 52(4), 350-368.
 • Corluy, V., & Verbist, G. (2014). Can education bridge the gap? Education and the employment position of immigrants in Belgium (No. 14/02). Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp.
 • Corluy, V., & Vandenbroucke, F. (2017). Individual employment, household employment and risk of poverty in the EU. A decomposition analysis. Monitoring Social Inclusion in Europe, Statistical Books Eurostat, Luxembourg: Publications Office of the European Union (2017).
 • Lens, D., Marx, I., & Vujić, S. (2018). Does migration motive matter for migrants' employment outcomes? The case of Belgium. In: Timmerman, C? et al. (eds.) Migration and integration in Flanders: multidisciplinary perspectives. CeMIS migration and intercultural studies. Leuven: Leuven University Press, p. 245-271.

EU-SILC - EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden

De EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden, afgekort als EU-SILC (naar het Engelse statistics on income and living conditions), is de referentiebron voor vergelijkbare statistieken over inkomensverdeling en maatschappelijke integratie in de Europese Unie (EU). (...) EU-SILC is een multifunctioneel instrument dat zich vooral op inkomen richt. De enquête verzamelt gedetailleerde gegevens over inkomenscomponenten, vooral dan over de inkomens van individuen, al worden ook een paar huishoudinkomenscomponenten meegenomen. Daarnaast wordt ook informatie over sociale uitsluiting, woonomstandigheden, arbeid, opleiding en gezondheid ingezameld (bron).

Voorbeelden van CSB-publicaties op basis van deze data:

 • Vanhille, J., Goedemé, T., Penne, T., Van Thielen, L., & Storms, B. (2018). Measuring water affordability in developed economies. The added value of a needs-based approach, J Environ Manage, 217: pp. 611-620. DOI:10.1016/j.jenvman.2018.03.106
 • Berger, Y., Osier, G., Goedemé, T. (2017). Standard error estimation and related sampling issues, in: A. B. Atkinson, A.-C. Guio, E. Marlier (Eds.), Monitoring social inclusion in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg, pp. 465-478.
 • Goedemé, T. (2013). How much confidence can we have in EU-SILC? Complex sample designs and the standard error of the Europe 2020 poverty indicators, Soc Indic Res, 110, pp. 89-110. DOI:10.1007/s11205-011-9918-2

HBS - Huishoudbudgetonderzoek

Het Huishoudbudgetonderzoek (European Union – Household Budget Survey), afgekort EU-HBS, is een enquête over inkomsten en uitgaven. Het is een belangrijk werkinstrument om zowel op Belgisch als Europees niveau de consumptiegewoonten van de bevolking over een jaar te beschrijven. 
De enquête heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de productie van ‘communautaire’ statistische informatie op nationaal en Europees niveau over de consumptie van huishoudens, op basis van transversale gegevens (bedrag, samenstelling…) over de posten van hun budget (bron). 

Voorbeelden van CSB-publicaties op basis van deze data:

 • Cooreman, G., Frère, J.-M., Lévay, P. Z., Vanhille, J., Verbist, G., & Goedemé, T. (2019). Analysis of the air pollution associated with household consumption in Belgium in 2014: the case of greenhouse gas emissions (Federal Planning Bureau Working Paper No. 8–19). Brussels.
 • Lévay, P. Z., Vanhille, J., Verbist, G., & Goedemé, T. (2019). De sociale verdeling van broeikasgassen in België. CSB-bericht D/2019/6104/07.

HFCS - Enquête over het financiële gedrag van de gezinnen

De enquête over het financiële gedrag van de gezinnen, afgekort HFCS, verzamelt informatie over de activa, passiva, inkomen en consumptie van huishoudens. De dataset geeft inzicht in hun economisch gedrag en financiële situatie - zeer relevante factoren in termen van monetair beleid en financiële stabiliteit (bron, vertaald).

Voorbeelden van CSB-publicaties op basis van deze data:

 • Boone, J., Derboven, J., Figari, F., Kuypers, S. & Verbist, G. (2019). EWIGE 2 – Update and extension of the EUROMOD wealth taxation project. JRC Working papers on Taxation and Structural Reforms No.7/2019. Seville: Joint Research Centre, European Commission.
 • Marchal, S., Kuypers, S., Marx, I. & Verbist, G. (forthcoming). But what about that nice house you own? The impact of asset tests in minimum income schemes in Europe: an empirical exploration.
 • Kuypers, S., Figari, F. & Verbist, G.(2019). Redistribution in a joint income-wealth perspective: a cross-country comparison. Socio-Economic Review. Online First. https://doi.org/10.1093/ser/mwz034
 • Kuypers, S. & Marx, I. (2018). Estimation of joint income-wealth poverty: A sensitivity analysis. Social Indicators Research. 136(1), p.117-137.

MetaSILC 2015

De MetaSILC 2015 database is samengesteld door CSB-leden dr. Tim Goedemé en Lorena Zardo Trindade en biedt gedetailleerde informatie over de inkomensvariabelen in EU-SILC:

"The MetaSILC 2015 database is a new addition to the toolbox of EU- SILC users and producers. It documents how individual income components are aggregated into the EU- SILC target variables. Even though general and country- specific descriptions of income target variables are avail-able in the EU- SILC methodological guidelines and in the national quality reports, it is often not clear how exactly each of the national income components is classified and aggregated into a target variable in practice. On the basis of a survey among national statistical institutes, we compiled a data-base which maps the exact classification of income components onto the EU- SILC target variables. The focus of the database is on EU- SILC 2015, covering 26 EU- SILC countries. The database contains information on the composition of variables regarding total income before and after transfers; income from benefits, work and capital; social contributions and taxes; as well as on recent and planned changes to the composition of the variables." (Bron)

Meer informatie over deze dataset is te vinden in de rubriek 'Uitgelicht'.

Documentatie en publicaties:

 • Goedemé, T. & Zardo Trindade, L. (2020). MetaSILC 2015: A database on the contents and comparability of the EU-SILC income variables [Data file], Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp & Oxford: Institute for New Economic Thinking, University of Oxford. DOI:10.7910/DVN/TLSZ4S
 • Goedemé, T. & Zardo Trindade, L. (eds.) (2020). MetaSILC 2015: A report on the contents and comparability of the EU-SILC income variables, INET Working Paper 2020-1 & CSB Working Paper WP 20/01. Oxford: Institute for New Economic Thinking, University of Oxford & Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp.
 • Zardo Trindade, L. & Goedemé, T. (2020). The comparability of the EU-SILC income variables: review and recommendations, Statistical Working Paper Series, 2020 Edition, Eurostat, Luxembourg: Publication Office of the European Union. DOI:10.2785/047001
 • Zardo Trindade, L. & Goedemé, T. (2020). The comparability of the EU-SILC income variables: review and recommendations - 2020 edition. Eurostat statistical working papers, pp. 1-54. DOI:10.2785/047001
 • Zardo Trindade, L. & Goedemé, T. (2020). A new database on the contents and comparability of the income variables in EU- SILC: MetaSILC 2015. International Journal of Microsimulation 2019; 12(3); 62–67 DOI:10.34196/ijm.00207

 

EUROMOD - Microsimulation model of tax benefit policies of the European Member States

EUROMOD is een tax-benefit microsimulatiemodel voor de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het simuleert de effecten van belastingen en uitkeringen op het individuele en huishoudelijke inkomen, volgens de beleidsregels die van kracht zijn. De voornaamste doelstelling is om inzicht te scheppen in de gevolgen van beleidsveranderingen (ex ante beleidsanalyse) op de inkomensverdeling of voor specifieke huishoudens. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om beleidsaanpassingen te isoleren van economische en sociaal-demografische evoluties voor de berekening van budgetrestricties of om internationale vergelijkingen te vergemakkelijken (bron).

Meer informatie over deze dataset is te vinden in de rubriek 'Uitgelicht'.

Voorbeelden van CSB-publicaties op basis van deze data:

 • Boone, J., Derboven, J., Figari, F., Kuypers, S. & Verbist, G. (2019). EWIGE 2 – Update and extension of the EUROMOD wealth taxation project. JRC Working papers on Taxation and Structural Reforms No.7/2019. Seville: Joint Research Centre, European Commission.
 • Decorster, A., Perelman S., Vandelannoote D., Vanheukelom T., & Verbist G. (2019). Which way the pendulum swings? Equity and efficiency of three decades of tax-benefit reforms in Belgium. (No 19/07). Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp.
 • Hufkens, T., Goedemé T., Gasior K., Leventi C., Manios K., Rastrigina O., Recchia P., Sutherland H., Van Mechelen N., & Verbist G. (2018). The Hypothetical Household Tool (HHoT) in EUROMOD: a new instrument for comparative research on tax-benefit policies in Europe. (No. 18/19). Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp.
 • Marchal, S., Siöland L., & Goedemé T. (2018). Methodological working paper: Using HHoT to generate institutional minimum income protection indicators. (No. 18/20). Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp.
 • Vandelannootte, D. & Verbist, G. (2020). The impact of in-work benefits on work incentives and poverty in four European countries. Journal of European social policy, p. 1-14.

MEqIn - Measuring Equivalent Incomes

De MEqIN-enquête tracht verschillende dimensies van het welzijn en het bijhorende subjectieve belang voor de Belgische huishoudens vast te leggen. De representatieve steekproef van de Belgische bevolking op zowel het individueel als huishoudelijk niveau, maakt een uitgebreid spectrum aan analyses en conclusies betreffende armoede en ongelijkheid in België mogelijk (bron).

Meer informatie over deze dataset is te vinden in de rubriek 'Uitgelicht'.

CSB-publicaties op basis van deze data:

 • Capéau B., Cherchye L., Decancq K., Decoster A., De Rock Bram, Maniquet F., Nys A., Périlleux G., Ramaekers E., Rongé Z., Schokkaert E., & Vermeulen F. (2018). Wat heet dan gelukkig zijn? Geluk, welvaart en welzijn van de Belgen. ISBN 978-90-441-3633-3 - Antwerpen, Garant, 2018, 254 p.
 • Capéau B., Cherchye L., Decancq K., Decoster A., De Rock Bram, Maniquet F., Nys A., Périlleux G., Ramaekers E., Rongé Z., Schokkaert E., & Vermeulen F. (2019). En faut-il peu pour être heureux? Conditions de vie, bonheur et bien-être en Belgique. Regards économiques / UCL. Institut de recherches économiques et sociales - ISSN 2033-3013 - 144(2019), p. 1-12
 • Capéau B., Cherchye L., Decancq K., Decoster A., De Rock Bram, Maniquet F., Nys A., Périlleux G., Ramaekers E., Rongé Z., Schokkaert E., & Vermeulen F. (2019). En faut-il peu pour être heureux? Conditions de vie, bonheur et bien-être en Belgique. ISBN 978-2-8072-0510-9 - Limal, Anthemis, 2019, 218 p.

Referentiebudgetten

Een referentiebudget weerspiegelt de prijs van een korf van goederen en diensten die essentieel zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Deze budgetten worden opgesteld voor specifieke en welomschreven huishoudens. De geconstrueerde referentiebudgetten geven bijgevolg aan hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. De korven worden geprijsd aan minimale, maar aanvaardbare prijzen. Bovendien worden deze prijzen jaarlijks herzien. Daarnaast worden de opgenomen goederen en diensten elke vijf jaar opnieuw geëvalueerd in het licht van gewijzigde maatschappelijke verwachtingen en structuren (bron).

Meer informatie over deze dataset is te vinden in de rubriek 'Uitgelicht'.

Voorbeelden van CSB-publicaties op basis van deze data:

Belgische referentiebudgetten: 

 • Penne., T., Cornelis, I. & Storms, B. (2019). Reducing Out-of-pocket Costs to Improve the Adequacy of Minimum Income Protection. Reference Budgets as an EU Policy Indicator: The Belgian Case. CSB Working paper Series, No.19.06. Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp. 
 • Storms, B. & Van den Bosch, K. (2009). Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen. CSB-berichten, mei 2009. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. 
 • Storms, B., Goedemé, T. & Van den Bosch, K. (2010). Het socio-vitaal minimum anno 2010. CSB-berichten, december 2010. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. 
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Is de minimuminkomensbescherming in ons land doeltreffender geworden sinds 2008? Wat leren we uit de geüpdatete referentiebudgetten? CSB- berichten, april 2015. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. 

Cross-nationale referentiebudgetten: 

 • Goedemé, T., Penne, T., Hufkens,T., Karakitsios, A., Bernát, A., Simonovits, B., Carillo Alvarez E.,Kanavitsa, E., Cussó Parcerisas,I., Riera Romaní, J., Mäkinen, L., Matsaganis, M., Arlotti, M., Kopasz, M., Szivós, P., Ritakallio,V.-M., Kazepov,Y., Van den Bosch, K. & Storms, B. (2017). What Does it Mean to Live on the Poverty Threshold? Lessons From Reference Budgets. CSB Working Paper Series, No. 17.07. Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp. 
 • Goedemé, T., Penne, T., Swedrup, O., Van den Bosch, K., & Storms, B. (2019). Exploring common ground for defining adequate social participation in 24 EU capital cities. CSB Working Paper Series. Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp. 
 • Penne, T., Hufkens, T., Goedemé, T., & Storms, B. (2018). To what extent do welfare states compensate for the cost of children? A hypothetical household approach to policy evaluations. CSB Working Paper Series, No. 18.11. Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp. 
 • Penne, T. and Goedemé, T. (2019). Putting inadequate incomes at the heart of food insecurity. A study of the financial constraints to access a healthy diet in Europe. CSB Working Paper Series No. 19.10. Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp.

 

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (50+ in Europa)

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) is een multidisciplinaire en cross-nationale (27 Europese lidstaten en Israël) paneldatabase met microdata over de gezondheid, sociaaleconomische status, sociale- en familiale netwerken van personen ouder dan 50 jaar. SHARE werd in 2004 opgericht met als doel de noodzakelijke data te voorzien om de vergrijzing en de levensstijl van personen ouder dan 50 jaar te onderzoeken (bron). 

Meer informatie over deze dataset is te vinden in de rubriek 'Uitgelicht'.

Voorbeelden van CSB-publicaties op basis van deze data:

 • Skugor, D. (2018). De arbeidsgeschiedenis van Belgische ouderen in kaart gebracht. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(4), pp. 494-510.
 • Decancq, K., & Michiels, A. (2017). Measuring Successful Aging with Respect for Preferences of Older Persons. Journals of Gerontology: Social Sciences, 00(00), pp. 1-9, DOI: 10.1093/geronb/gbx060.
 • Skugor, D., Van Lancker, W. & Van Den Bosch, K. (2017). Ongelijkheid in loopbaan en pensioen: het Mattheuseffect in actie. Geron: tijdschrift over ouder worden en maatschappij - ISSN 1389-143X-19:3 (2017) p. 19-23.
 • Laferrère, A., & Van den Bosch, K. (2015). Unmet need for long-term care and social exclusion. In A. Börsch-Supan, T. Kneip, H. Litwin, M. Myck, & G. Weber (Eds.), Ageing in Europe – Supporting Policies for an Inclusive Society (pp. 331-342). Berlin: De Gruyter. DOI:10.1515/9783110444414-032.
 • Cantillon, B., & Vandenbroucke, F. (Eds.) (2014). Reconciling work and poverty reduction: how successful are European welfare states? Oxford University Press, 494 pagina’s.

Qualtrics

Qualtrics is een online hulpmiddel voor het ontwerpen van enquêtes. Online vragenlijsten worden in de meeste gevallen gedistribueerd aan respondenten door middel van email of sociale media. Qualtrics maak het mogelijk om onderwerpen te behandelen die niet aan bod komen in huishoudelijke enquêtes. Daarnaast biedt het flexibiliteit in termen van bevraging en antwoordmogelijkheden en voorziet het ondersteuning bij het ontwerp en de implementatie van de enquêtes.

Voorbeelden van CSB-publicaties / enquêtes:

 • Cabeza, B. and Decancq K. (forthcoming) Elicitation of redistributive preferences taking desert concerns into account
 • Decancq K. and Nys A. (2019) Non-parametric well-being comparisons
 • Van Loon V. and Decancq K. (forthcoming) Exploring older people’s view on the ‘good life’: Using a factorial survey to explore trade-offs between life domains among older people in the US
 • Survey for the MISSION project
 • Goedemé, T.; Zardo Trindade, L. (2019). MetaSILC 2015: A database on the contents and comparability of the EU-SILC income variables