Onderzoeksmissie

Het hoofddoel van het Centrum voor Sociaal Beleid is bij te dragen aan sociale rechtvaardigheid door middel van excellentie in multidisciplinair onderzoek. Ons werk wordt gekenmerkt door een sterk gevoel van verantwoordelijkheid, toewijding en zorg voor de minstbedeelden. Het gedijt in een levendige en zorgzame werkomgeving waarin onderzoekers individueel en in teamverband kunnen floreren.

We streven naar:

  • Het ontwikkelen van kwantitatieve en kwalitatieve kwaliteitsindicatoren van welzijn, armoede en de welvaartsstaat;
  • Het ontwikkelen van nieuwe methoden om armoede, ongelijkheid en de impact van sociaal beleid te bestuderen;
  • De bevordering van de conceptuele en theoretische grondslagen inzake de comparatieve literatuur over de verzorgingsstaat;
  • Actieve deelname aan beleidsdebatten.

Het CSB heeft een alomvattend maar coherent onderzoeksprogramma dat zich richt op de studie van sociaal-economische ongelijkheden in ontwikkelde en opkomende welvaartsstaten, vooral wanneer deze ongelijkheden de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen. Het onderzoek bestaat uit: 1) de vraag 'gelijkheid van wat?' en het ontwikkelen van overeenkomstige instrumenten om armoede en ongelijkheden te meten; 2) het ontwikkelen van indicatoren van de verzorgingsstaat om beleidsinspanningen en veranderingen te observeren; 3) de relatie tussen beleid en sociaal-economische resultaten analyseren en nadenken over de geschiktheid van paradigma's en discoursen voor sociaal beleid; en 4) het bestuderen van alternatieve wegen om de situatie van de minstbedeelden te verbeteren.

Onze aanpak is multidisciplinair (sociale en economische wetenschappen) en overwegend empirisch en kwantitatief. We gebruiken een breed scala aan technieken en methoden en spelen een actieve rol bij het verzamelen van nieuwe gegevens en het ontwikkelen van innovatieve analysetools.