CSB Berichten 2022

CSB-Berichten 2021

21/04 Hermans, K. & Delanghe, H. Voedselhulp: wat brengt het op voor financieel kwetsbare gezinnen?

21/03  Lens, D., Marx, I. & Mussche, N. De effecten van de COVID-19 pandemie op arbeidsmigratie en -mobiliteit

21/02 Marchal, S., Vanderkelen, J., Cantillon, B., Decancq, K., Decoster, A., Kuypers, S., Marx, I., Spinnewijn, J., Van Lancker, W., Van Meensel, L. & Verbist, G. De gevolgen van corona voor de inkomensverdeling: impact van lockdown en beleid in april 2020

21/01 Marx, I. & Horemans, J.  Terug op de sporen. Krijtlijnen voor een sociaal-economische Relance

CSB-Berichten 2020

CSB-Berichten 2019

CSB-Berichten 2018

CSB-Berichten 2017

CSB-Berichten 2016

CSB-Berichten 2015

CSB-Berichten 2014

14/02 Cantillon, B., Van Mechelen N., Frans D., & Schuerman N. Het glazen plafond van de actieve welvaartsstaat: twee decennia ongelijkheid, armoede en beleid in België

14/01 Kuypers, S., & Marx I. De verdeling van de vermogens in België

CSB-Berichten 2013

13/04 Hufkens, T., Vandelannoote D., Van Lancker W., & Verbist G. Hervorming van de Vlaamse kinderbijslag en armoedebestrijding: een simulatie van alternatieven

13/03 Cantillon, B., & Van Mechelen N. Armoedebestrijding en sociale zekerheid: barsten in een beleidsparadigma

13/02 Cantillon, B., Van Lancker W., Goedemé T., Verbist G., Salanauskaite L., De Maesschalck V., & Van Mechelen N. Bouwen aan een nieuwe toekomst voor de kinderbijslagen: een must voor al wie het ernstig neemt met armoedebestrijding

13/01 Vandelannoote, D., Vanleenhove P., Decoster A., Ghysels J., & Verbist G. Maternal employment: the impact of triple rationing in childcare in Flanders

CSB-Berichten 2012

CSB-Berichten 2011

CSB-Berichten 2010

CSB-Berichten 2009

CSB-Berichten 2008

CSB-Berichten 2007

07/02 Cantillon, B., & De Maesschalck V. Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België

07/01 Cantillon, B., Marx I., Rottiers S., & Van Rie T. Een vergelijking van België binnen de Europese kopgroep: Postremus inter pares

CSB-Berichten 2006

06/02 Schoenmaekers, D., Breda J., Ghysels J., Cantillon B., Debacker M., & Wiercx J. De overheidsuitgaven voor Vlaamse kinderen becijferd 

06/01 Cantillon, B., Verbist G., & Segal I. Student in de 21ste eeuw. Studiefinanciering voor het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

CSB-Berichten 2005

CSB-Berichten 2004

CSB-Berichten 2003

03/03 Van Hoorebeeck, B., Van den Bosch K., van Dam R., & Cantillon B. The impact of the reference period on measures of household income from surveys

03/02 Cantillon, B., van Dam R., Van den Bosch K., & Van Hoorebeeck B. Sociale indicatoren en ECHP-data. Is de armoede nu hoog maar dalend of laag maar stijgend?

03/01 Cantillon, B., Marx I., & De Maesschalck V. De bodem van de welvaartstaat van 1970 tot nu, en daarna

CSB-Berichten 2002

CSB-Berichten 2001

CSB-Berichten 2000

CSB-Berichten 1999

99/07 Cantillon, B., & Verbist G. De sociale en fiscale herverdeling in België

99/06 Cantillon, B., & Verbist G. De sociale zekerheid van bruto naar netto

99/05 Van den Bosch, K. De meting van armoede, op basis van subjectieve en consensuele maatstaven

99/04 Cantillon, B., De Lathouwer L., Marx I., van Dam R., & Van den Bosch K. Sociale indicatoren 1976-1997

99/03 Verbist, G., Van den Bosch K., & Cantillon B. MISIM: MIcroSImulatieModel van personenbelasting en parafiscaliteit

99/02 Verbist, G. Het huwelijksquotiënt: kostprijs, verdeling en sociale doelmatigheid

99/01 Cantillon, B., De Lathouwer L., & Thirion A. Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand

CSB-Berichten 1998

CSB-Berichten 1997

CSB-Berichten 1996

CSB-Berichten 1995

CSB-Berichten 1994

CSB-Berichten 1993

CSB-Berichten 1992

92/03 Cantillon, B., Deleeck H., Meulemans B., & Van den Bosch K. Dynamiek van de bestaansonzekerheid: resultaten van het Belgische socio-economische panel

92/02 Cantillon, B. De verzadigde sociale zekerheid

92/01 Deleeck, H., De Lathouwer L., & Van den Bosch K. Welvaartsuitkomsten van Sociale Zekerheidssystemen in comparatief perspectief