Edubron levert wetenschappelijk advies aan verschillende actoren in en buiten het onderwijs, bv. aan het departement Onderwijs & Vorming (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), de onderwijsinspectie, onderwijsbegeleidingsdiensten, onderwijsinstellingen op verschillende onderwijsniveaus, de Vlaamse onderwijsraad.

Indien u geïnteresseerd bent in wetenschappelijk advies kan de vraag gericht worden aan het algemene mailadres edubron@uantwerpen.be of aan de leden van de onderzoeksgroep die in de betreffende thematiek werkzaam zijn.
Aanvragen voor onderzoek kunnen gericht worden aan de woordvoerder van de onderzoeksgroep, David Gijbels.