Handboeken

Wegwijs in het Vlaamse Onderwijs

door Peter Van Petegem & Ingrid Imbrecht

Het onderwijs in Vlaanderen is zeer zeker goed georganiseerd, maar niet altijd even doorzichtig. De verantwoordelijkheid voor het algemene onderwijsbeleid ligt bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Daaronder bevinden zich verschillende niveaus: de onderwijsnetten, de scholengemeenschappen en individuele scholen. Aan elk van die niveaus zijn specifieke bevoegdheden toegekend. Wie in het onderwijs goed wil functioneren of aan het onderwijsbeleid wil deelnemen, kan maar best grondig inzicht hebben in de structuur en de werking ervan. Dit boek is opgevat als een wegwijzer. Na een algemeen overzicht van het Vlaamse onderwijssysteem, volgt in aparte delen een beschrijving van de onderwijsniveau's. >> meer

 

Univariate statistiek voor de menswetenschappen

door Sven De Maeyer, Jan Ardies, Liesje Coertjens & Dimokritos Kavadias

Statistiek vormt een krachtig instrument om mens- en maatschappijwetenschappelijke problemen op te lossen. Statistiek is gestoeld op wiskundige principes, maar is geen wiskunde op zich. Toch heerst bij vele studenten uit de mens- en maatschappijwetenschappen een angst voor cijfers. De hoofdbedoeling van dit openleerpakket is om deze angst weg te nemen en op activerende en toegepaste wijze de basisprincipes aan te kaarten. De auteurs introduceren statistiek aan de hand van het open-source softwarepakket R en zorgen ervoor dat statistiek een instrument is dat door alle studenten hoger onderwijs kan gebruikt worden.

 

Bivariate en Multivariate statistiek met R

door Sven De Maeyer, Liesje Coertjens & Jan Ardies

Statistiek vormt een krachtig instrument om mens- en maatschappijwetenschappelijke problemen te begrijpen. Statistiek is gestoeld op wiskundige principes, maar is geen wiskunde op zich. Toch heerst bij vele studenten en onderzoekers een angst voor cijfers. De hoofdbedoeling van dit werk is de meest gangbare bivariate en multivariate analysetechnieken in de mens- en maatschappijwetenschappen te introduceren. De auteurs doen dit op activerende en toegepaste wijze waarbij de behandelde technieken door de lezer worden toegepast op reële datasets. Daarbij wordt het opensource softwarepakket R gehanteerd, een softwarepakket dat recent aan populariteit onder onderzoekers wint. Het openleerpakket gidst je doorheen de basisprincipes van de bivariate en multivariate statistiek en maakt je vertrouwd met R.