Edubron richt als onderzoeksgroep geen nascholingen in.

Wel worden sporadisch studiedagen georganiseerd naar aanleiding van afgerond of lopend onderzoek. De onderzoeksthema's van Edubron komen aan bod in het nascholingsprogramma van het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen.