Nuttige links

EACD | European Academy of Childhood Disability: voor professionelen werkzaam met kinderen met een handicap.

Gezin en Handicap vzw: ondersteuning van gezinnen van personen met een beperking 

GRIP vzw | Gelijke Rechten voor iedere Persoon met een Handicap: de spreekbuis is van mensen met een handicap.

LINK | Europees Netwerk voor inclusief onderwijs

Meer Dan Liefde: eenvoudige informatie over vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit voor mensen met een verstandelijke beperking.

NVAVG | Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten

OPEN | Expertisecentrum Toegankelijke Media & Cultuur: aanspreekpunt voor vragen rond toegankelijkheid van media en cultuur in Vlaanderen en Nederland voor personen met een beperking. 

SENSOA: informatie over relaties en seks met een beperking.

STAN | Trefpunt verstandelijke handicap: ondersteunt personen en gezinnen die leven met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap.

STRAS | Gewone kansen voor bijzondere mensen: onafhankelijke non-profitorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt om beter mee te doen in het gewone, alledaagse leven van wonen, werken en vrije tijd.

VAPH | Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: het officële agentschap dat instaat voor ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen.

VGN | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

VVAG | Vlaamse Vereniging voor Artsen werkzaam in de Gehandicaptenzorg