Docenten en sprekers

De volgende docenten en sprekers zullen de plenaire sessies en workshops voorzien tijdens de studiedag. 

Academisch verantwoordelijke 

         

Prof. Ann Hallemans 

Prof. Hallemans werkt momenteel als tenure track docent binnen de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Zij voorziet de lessen biomechanica en motorisch leren in de bachelorjaren, is coördinator van het ganglaboratorium M²OCEAN en verleent haar expertise als supervisor aan verscheidene onderzoeksprojecten omtrent de maturatie van het normale gangpatroon en bewegingsanalyse bij specifieke pathologieën (Dravet, CVA, vestibulopathie, ziekte van Parkinson, etc.)

Organisatoren 

 

Dr. Patricia Van de Walle 

Dr. Van de Walle werkt momenteel als doctor-assistent binnen de opleiding en voorziet zowel de lessen klinische bewegingsanalyse als de lessen ganganalyse binnen de leerlijn Pediatrie. Bovendien is zij nog klinisch werkzaam in het ganglaboratorium van UZ Leuven, campus Pellenberg. Zij verleent haar expertise omtrent functionele mobiliteit (biomechanische en metabole processen) binnen de neuro-motorische kinderrevalidatie aan verscheidene lopende onderzoeksprojecten.

       

Dra. Tamaya Van Criekinge 

Dr. Van Criekinge is een neurologische kinesitherapeut, aangesteld als postdoctoraal onderzoeker binnen de opleiding REVAKI van de KUL, campus Brugge. Zij is een gastdocente aan de Universiteit Antwerpen en voorziet de lessen ganganalyse bij CVA. Haar doctoraatsproject handelde over het belang van de romp tijdens het stappen en het effect van romptraining op het gangpatroon na een beroerte Zij is momenteel werkzaam in het bewegingslabo van de KUL waarbij ze onderzoek verricht naar bewegingsstoornissen na totale knieprothese door middel van 3D bewegingsanalyse.

Gastsprekers

VIGO, specialisten binnen de technische orthopedie