Bai Xingfeng

Organische synthesemethodologie voor de ontwikkeling van nieuwe reactiemethoden voor de synthese van chemicaliën met toegevoegde waarde, waaronder katalytische enantioselectieve reacties voor de synthese van optisch actieve chirale moleculen die van belang zijn voor de medicinale chemie en de farmaceutische industrie, evenals CO-bindingssplitsing of functionalisering van bio- hernieuwbare chemicaliën.

Techniek

Gebruik van ultramoderne chromatografie- en spectroscopieapparatuur (geautomatiseerde semi-preparatieve HPLC, TLC-MS, flashchromatografiesystemen, online-IR) voor scheiding en karakterisering van organische moleculen, evenals methoden voor heterogene katalysatorkarakterisering (Raman-spectroscopie, gas sorptie en thermische analyse

Gebruikers

onderneming of onderzoeksinstituten die zich bezighouden met organische synthese, katalytische industrie

Trefwoorden

Asymmetrische synthese, Biohernieuwbare chemicaliën, Groene chemie, Chirale katalyse

Ching Hong Yue Vincent

Spectroscopist ingebed in het departement Chemie waar magnetische resonantie wordt gebruikt om de studie van fotochemische, elektrochemische, katalytische reactiemechanismen te ondersteunen.

Techniek

elektronen paramagnetische resonantie elektrochemie

Gebruikers

Geneeskunde: anorganische geneesmiddelen, eiwit-eiwit interacties, reactieve zuurstof soorten Industrie: elektrokatalyse, CO2-reductie

Trefwoorden

In situ spectroscopie, Elektrocatalyse, Elektronische paramagnetische resonantie

Das Shoubhik

Mijn huidige onderzoek is gebaseerd op de ontwikkeling van homogene en heterogene metaalvrije fotokatalysatoren voor het gebruik van kleine moleculen zoals O2, CO2-moleculen en om biomassa te valoriseren tot hoogwaardige producten. Mijn belangrijkste doel is het ontwikkelen van duurzame methoden in organische synthese voor toegang tot farmaceutische producten, fijne chemicaliën en brandstof. De langetermijnvisie van onze chemie is om onze methoden te industrialiseren en de mensheid te dienen.

Techniek

Fotokatalyse, homogene katalyse, heterogene katalyse, CO2-activering, valorisatie van biomassa, activering van O2-moleculen, farmaceutische producten, fijne chemicaliën, brandstoffen.

Gebruikers

Prof. Bert Maes, Prof. Vera Meynen

Trefwoorden

In situ spectroscopie, Verhoogde atmosferische co2

Donat Jordan

Studies in organische en anorganische chemie: Bachelor, Master, PhD, Post Doc Industrie, Post Doc academie. Onderzoeksactiviteit: - C-H-activering, Nitreenoverdrachtskatalyse. Analyse: UV-vis, massaspectrometrie ESI-MS, Mössbauer, NMR, EPR - Procesoptimalisatie in krachtige farmaceutische verbindingen en API, HP-API (Vinca Alkaloïd). Analyse: HPLC, GC. Synthese op grote schaal. - CH-activering en organische chemie. Analyse: NMR.

Techniek

Synthese en analyse van ijzercomplexen. Organische en organometaalsynthese: Fe (II) en (III) tetracarbenische complexen en de geassocieerde m-nitrido binucleaire • Hanteren van luchtgevoelige verbindingen met handschoenenkastjes • Goede praktische kennis van ongebruikelijke spectroscopietechnieken (Mössbauer, EPR, low temperatuur UV-Vis) • Isolatie van reactie Intermediair & Mechanisme opheldering. Krachtige synthese en analyse van geneesmiddelen. Synthese op grote schaal van krachtige geneesmiddelen met OEL-klasse 4 • Procesoptimalisatie en fabrieksondersteuning • R&D ondersteuning bij een complex productieonderzoek • Elke twee weken technische updates geschreven • Getraind om een HPLC-keten te gebruiken en te onderhouden • Goed begrip van inperkingsstrategie en HSE-procedures Prodrug ontwikkeling. Werk met cellulose microvezel. Organische synthese gekoppeld aan glycochemie en nanocellulose.

Gebruikers

Organische chemie Industriële chemie Farmaceutische chemie

Trefwoorden

Farmaceutische industrie, Farmaceutische geneesmiddelen, Farmaceutica, Farmaceutische chemie, Chemie, Industrie, Farmaceutisch beleidsonderzoek

Gadde Karthik

• Expertise in de synthese van organische moleculen van milligram tot multigram schaal. • Expertise in het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe reactiemethoden. • Expertise in het uitvoeren van transitiemetaal flatline gekatalyseerde koppelingsreacties, en lucht- en vochtgevoelige reacties met behulp van glovebox- en Schlenk-technieken. • Hanteren van om beschermings- en ontschermingsstrategieën (alcohol, ester, amine, carbonzuur), die nuttig zijn bij organische synthese. • Ontwerp en optimalisatie van synthetische routes met meerdere stappen en bedenker van alternatieve strategieën om uitdagingen te overwinnen. • Bekwaam in het zuiveren van verbindingen met behulp van geautomatiseerde chromatografie (Biotage en CombiFlash) en destillatietechnieken (Kugelrohr). • Expertise in het volledig karakteriseren van gesynthetiseerde producten met behulp van spectroscopische technieken zoals 1D en 2D NMR, FTIR, MS, enz. • Opgeleid in het schrijven van wetenschappelijke publicaties en presentaties.

Techniek

Onze onderzoekers hebben toegang tot een volledig uitgerust onderzoekslaboratorium dat beschikt over alle noodzakelijk apparatuur voor methode-ontwikkeling. Een overzicht van enkele technieken die onze onderzoekers ter beschikking hebben: automatische kolomchromatografie, online-IR, hoge druk reactoren, glovebox, 400 MHz NMR met een breedband probe, HPLC, GC-MS, HRMS. Samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen geeft ook toegang tot EPR-metingen, CV en XRS analyse en DFT berekeningen.

Gebruikers

Academic research groups oriented towards synthesis Fine chemicals industry

Trefwoorden

Organische synthese, Chemie, Fotokatalyse

Ghosh Topi

Heterogene katalyse, Nanokatalysator, Selectieve organische transformatie, Watersplitsing

Techniek

XRD, FESEM, HRTEM, EDX, MAPPING, INZET, XPS, TGA, UV, FTIR, TPR, ENKEL KRISTAL XRD, NMR, HRMS, GCMS

Gebruikers

Heterogene katalysator voor selectieve organische transformatie, organische synthese, elektrokatalyse, watersplitsing

Trefwoorden

Organische transformatie, Watersplitting, Heterogene katalyse

Jei Becky Bongsuiru

Ik ben gespecialiseerd in de synthese van organische verbindingen met behulp van geavanceerde synthetische technieken zoals overgangsmetaal-, elektro- en fotokatalyse. Deze verbindingen kunnen relevant zijn voor de farmaceutische, fijnchemische, landbouwchemische en materiaalindustrie. Ik ben ook gefocust op effectieve communicatie van onderzoeksresultaten aan de wetenschappelijke gemeenschap door middel van onderzoeksartikelen, conferentiepresentaties en vele andere.

Techniek

-Organo-metaalkatalyse -Thermische synthese -Fotochemische synthese -Elektrochemische synthese

Gebruikers

Onderzoeksinstellingen Farmaceutische bedrijven Chemische Bedrijven Onderzoeksadviseurs

Trefwoorden

Wetenschapscommunicatie

Maiti Rakesh

Onderzoeksexpertise: Asymmetrische katalyse, Methodologieontwikkeling, Katalyse van organische en overgangsmetalen, Meerstapssynthese, Totale synthese van natuurlijk product, Fotokatalyse, CO2-chemie. Anale expertise: Hands-on ervaring met NMR, HRMS, HPLC, FT-IR, UV-Vis, LC/MS, GC/MS, handschoenenkastje, Schlenk-line technieken, microgolfreactoren, polarimeter en flitskolomchromatografie. Software: Chem-Office, MestReNova, Topspin, Origin, MS Office, SciFinder, Reaxys, E-laboratory notebook (ELN).

Techniek

Analytische expertise: Hands-on ervaring met NMR, HRMS, HPLC, FT-IR, UV-Vis, LC/MS, GC/MS, handschoenenkastje, Schlenk-line technieken, microgolfreactoren, polarimeter en flitskolomchromatografie.

Gebruikers

farmaceutische industrie, afdeling medicijnontdekking, totale synthese van natuurlijke producten, een academische onderzoeksgroep met een focus op de ontwikkeling van organische synthetische protocollen.

Trefwoorden

Asymmetrische synthese

Mensch Carl

Met computationele chemie trachten we efficiënte oplossingen te vinden voor wetenschappelijke uitdagingen die niet met experimenten op te lossen zijn. In mijn onderzoek werden kwantumchemische berekeningen ten volle benut om spectroscopische experimenten in detail te begrijpen en zo ook de toepassing ervan voor biologisch relevante vraagstukken uit te diepen. Zo werd duidelijk dat IR, VCD, Raman en ROA spectroscopie hand in hand gaan met computationele chemie. Voor het ontwikkelen van nieuwe synthesemethodologieën om op een duurzame wijze bouwstenen voor onder andere geneesmiddelen en materialen te maken, stoten we regelmatig op onverwachte chemische reacties. Door deze nieuwe reacties te bestuderen met computersimulaties, krijgen we een fundamenteel inzichten. Zo begrijpen we die reacties op moleculair niveau en kunnen we ze optimaal benutten om nieuwe experimenten uit te werken en nog meer nieuwe reacties te ontdekken.

Techniek

Computationele chemie, met inbegrip van moleculaire simulaties, DFT, computationele organische chemie en spectroscopische berekeningen. IR, VCD, UV, ECD, Raman en ROA spectroscopie. High performance computing.

Gebruikers

Onderzoekers met interesse in high performance computing, organische scheikunde en moleculaire spectroscopie.

Trefwoorden

High performance computing (hpc), supercomputing, Organische chemie, Computationele chemie, Spectroscopie (vibrationeel)

Sambiagio Carlo

Ervaring in overgangsmetaalkatalyse, organometalen, organokatalyse, organische synthese, fotochemie, flowchemie, medicinale chemie, high-throughput experimenten.

Techniek

Analytische technieken (NMR, LC/UPLC-MS, HRMS, UV-Vis/IR spectroscopie); cyclische voltammetrie, X-ray kristallografie, high-throughput experimenten

Gebruikers

Chemische en productiebedrijven, farmaceutische bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten

Trefwoorden

Organische synthese, Organische chemie, Chemie, Fotokatalyse, Katalyse, Medicinale chemie, Anorganische chemie

Sergueev Serguei

Als contactpersoon tussen academische wetenschappers en de industrie, maak ik technologieoverdracht en valorisatie van academische kennis mogelijk via O & O-contracten met de industrie en IPR-bescherming. Het voorbereiden van subsidieaanvragen voor Europese en nationale financieringsinstanties vormt een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik heb meer dan 20 miljoen euro aan financiering aangetrokken voor het consortium "SusChemA - Sustainable Chemistry Antwerp" bestaande uit 6 onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen.

Techniek

Niet van toepassing

Gebruikers

We zijn geïnteresseerd in samenwerking met bedrijven, in de eerste plaats uit de sector van de fijne chemicaliën. Dit omvat directe bilaterale samenwerking, VLAIO O & O-projecten, EU-kaderprogramma-projecten en meer.

Trefwoorden

Innovaties, Biohernieuwbare chemicaliën

Vroemans Robby

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd bevindt zich in het veld van de organische synthese, en bestaat namelijk uit het synthetiseren van organische molecules, de opzuivering, en karakterisatie via NMR, MS, IR, UV-VIS, TGA, en andere technieken gebruikelijk binnen de organische chemie.

Techniek

NMR, MS, IR, UV-VIS, TGA, en andere technieken gebruikelijk binnen de organische chemie.

Gebruikers

Mensen die hulp nodig hebben bij organische chemie.

Trefwoorden

Chemische karakterisering, Chemische synthese