Bai Xingfeng

Organische synthesemethodologie voor de ontwikkeling van nieuwe reactiemethoden voor de synthese van chemicaliën met toegevoegde waarde, waaronder katalytische enantioselectieve reacties voor de synthese van optisch actieve chirale moleculen die van belang zijn voor de medicinale chemie en de farmaceutische industrie, evenals CO-bindingssplitsing of functionalisering van bio- hernieuwbare chemicaliën.

Techniek

Gebruik van ultramoderne chromatografie- en spectroscopieapparatuur (geautomatiseerde semi-preparatieve HPLC, TLC-MS, flashchromatografiesystemen, online-IR) voor scheiding en karakterisering van organische moleculen, evenals methoden voor heterogene katalysatorkarakterisering (Raman-spectroscopie, gas sorptie en thermische analyse

Gebruikers

onderneming of onderzoeksinstituten die zich bezighouden met organische synthese, katalytische industrie

Trefwoorden

Asymmetrische synthese, Chirale katalyse, Groene chemie, Biohernieuwbare chemicaliën

Bheemireddy Narendraprasad Reddy

Mijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn 1. Methodologie-ontwikkeling met metaalvrij / overgang Metaalgekatalyseerde reacties voor voor organische synthese en geneesmiddelenontdekking 2. Totale synthese 3. Reacties met hernieuwbare voedermiddelen Als synthetische organische chemicus ben ik goed getraind in alle elementaire analytische technieken, waaronder de continue stroomhydrogenering [H-Cube] Combi-flash, HPLC voor de zuivering en LC-MS, NMR [1D, 2D] voor de gegevensanalyse. Ik heb veel ervaring met het trainen van studenten en junior collega's in hun korte- en langetermijnprojecten in ons laboratorium, die verder werden erkend als hun proefschrift werkt. Bovendien hebben we, in onze veel vriendelijke en hoge academische omgeving in ons laboratorium, verschillende groepsdiscussies gehouden, evenals literatuurbesprekingen die mij en mijn collega's hebben geholpen met duidelijk omschreven doelstellingen door mijn doctoraatswerk.

Techniek

Mijn interessegebied omvat alle organische en organische chemie, vooral op het gebied van de totale synthese van sommige natuurlijke producten met behulp van moderne synthetische technieken. Ik ben zeer geïnteresseerd en wil graag onderzoek doen op het gebied van synthetische organische chemie. Ik heb deze interesse ontwikkeld door verschillende tijdschriften te bestuderen tijdens mijn afstudeeronderzoek en ook door te luisteren naar lezingen die door verschillende professoren en wetenschappers op de afdeling zijn gegeven. Goede grondbeginselen in de organische chemie maakt mij meer potentiële aanvrager om organische chemie te onderwijzen.

Gebruikers

Betekenisvol onderzoek is het resultaat van coördinatie tussen uitstekende infrastructuur, individuele drive, een "onderzoekscultuur" en een vooraanstaande faculteit en het is hier dat een instelling belangrijk wordt. Ik weet zeker dat elke chemische of farmaceutische onderzoeksinstelling mij de beste kans zou geven om mijn talenten te ontwikkelen en mijn ideeën vruchtbaar te kanaliseren. Vandaar dat de eerste stap in de richting van het realiseren van mijn doelstelling is om een positie te verwerven in mijn specifieke interessegebied. Vanaf dat punt zou ik graag een carrière in onderzoek willen voortzetten, die tegemoet zou komen aan de specifieke behoeften van de industrie en de samenleving als geheel.

Trefwoorden

Chemische industrie, Chemische synthese, Chemische reacties

Ching Hong Yue Vincent

Spectroscopist ingebed in het departement Chemie waar magnetische resonantie wordt gebruikt om de studie van fotochemische, elektrochemische, katalytische reactiemechanismen te ondersteunen.

Techniek

elektronen paramagnetische resonantie elektrochemie

Gebruikers

Geneeskunde: anorganische geneesmiddelen, eiwit-eiwit interacties, reactieve zuurstof soorten Industrie: elektrokatalyse, CO2-reductie

Trefwoorden

In situ spectroscopie, Elektronische paramagnetische resonantie, Elektrocatalyse

Das Shoubhik

Mijn huidige onderzoek is gebaseerd op de ontwikkeling van homogene en heterogene metaalvrije fotokatalysatoren voor het gebruik van kleine moleculen zoals O2, CO2-moleculen en om biomassa te valoriseren tot hoogwaardige producten. Mijn belangrijkste doel is het ontwikkelen van duurzame methoden in organische synthese voor toegang tot farmaceutische producten, fijne chemicaliën en brandstof. De langetermijnvisie van onze chemie is om onze methoden te industrialiseren en de mensheid te dienen.

Techniek

Fotokatalyse, homogene katalyse, heterogene katalyse, CO2-activering, valorisatie van biomassa, activering van O2-moleculen, farmaceutische producten, fijne chemicaliën, brandstoffen.

Gebruikers

Prof. Bert Maes, Prof. Vera Meynen

Trefwoorden

In situ spectroscopie, Verhoogde atmosferische co2

Donat Jordan

Studies in organische en anorganische chemie: Bachelor, Master, PhD, Post Doc Industrie, Post Doc academie. Onderzoeksactiviteit: - C-H-activering, Nitreenoverdrachtskatalyse. Analyse: UV-vis, massaspectrometrie ESI-MS, Mössbauer, NMR, EPR - Procesoptimalisatie in krachtige farmaceutische verbindingen en API, HP-API (Vinca Alkaloïd). Analyse: HPLC, GC. Synthese op grote schaal. - CH-activering en organische chemie. Analyse: NMR.

Techniek

Synthese en analyse van ijzercomplexen. Organische en organometaalsynthese: Fe (II) en (III) tetracarbenische complexen en de geassocieerde m-nitrido binucleaire • Hanteren van luchtgevoelige verbindingen met handschoenenkastjes • Goede praktische kennis van ongebruikelijke spectroscopietechnieken (Mössbauer, EPR, low temperatuur UV-Vis) • Isolatie van reactie Intermediair & Mechanisme opheldering. Krachtige synthese en analyse van geneesmiddelen. Synthese op grote schaal van krachtige geneesmiddelen met OEL-klasse 4 • Procesoptimalisatie en fabrieksondersteuning • R&D ondersteuning bij een complex productieonderzoek • Elke twee weken technische updates geschreven • Getraind om een HPLC-keten te gebruiken en te onderhouden • Goed begrip van inperkingsstrategie en HSE-procedures Prodrug ontwikkeling. Werk met cellulose microvezel. Organische synthese gekoppeld aan glycochemie en nanocellulose.

Gebruikers

Organische chemie Industriële chemie Farmaceutische chemie

Trefwoorden

Farmaceutische geneesmiddelen, Farmaceutische industrie, Farmaceutisch beleidsonderzoek, Industrie, Chemie, Farmaceutische chemie, Farmaceutica

Gadde Karthik

• Expertise in de synthese van organische moleculen van milligram tot multigram schaal. • Expertise in het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe reactiemethoden. • Expertise in het uitvoeren van transitiemetaal flatline gekatalyseerde koppelingsreacties, en lucht- en vochtgevoelige reacties met behulp van glovebox- en Schlenk-technieken. • Hanteren van om beschermings- en ontschermingsstrategieën (alcohol, ester, amine, carbonzuur), die nuttig zijn bij organische synthese. • Ontwerp en optimalisatie van synthetische routes met meerdere stappen en bedenker van alternatieve strategieën om uitdagingen te overwinnen. • Bekwaam in het zuiveren van verbindingen met behulp van geautomatiseerde chromatografie (Biotage en CombiFlash) en destillatietechnieken (Kugelrohr). • Expertise in het volledig karakteriseren van gesynthetiseerde producten met behulp van spectroscopische technieken zoals 1D en 2D NMR, FTIR, MS, enz. • Opgeleid in het schrijven van wetenschappelijke publicaties en presentaties.

Techniek

Onze onderzoekers hebben toegang tot een volledig uitgerust onderzoekslaboratorium dat beschikt over alle noodzakelijk apparatuur voor methode-ontwikkeling. Een overzicht van enkele technieken die onze onderzoekers ter beschikking hebben: automatische kolomchromatografie, online-IR, hoge druk reactoren, glovebox, 400 MHz NMR met een breedband probe, HPLC, GC-MS, HRMS. Samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen geeft ook toegang tot EPR-metingen, CV en XRS analyse en DFT berekeningen.

Gebruikers

Academic research groups oriented towards synthesis Fine chemicals industry

Trefwoorden

Fotokatalyse, Chemie, Organische synthese

Ghosh Topi

Heterogene katalyse, Nanokatalysator, Selectieve organische transformatie, Watersplitsing

Techniek

XRD, FESEM, HRTEM, EDX, MAPPING, INZET, XPS, TGA, UV, FTIR, TPR, ENKEL KRISTAL XRD, NMR, HRMS, GCMS

Gebruikers

Heterogene katalysator voor selectieve organische transformatie, organische synthese, elektrokatalyse, watersplitsing

Trefwoorden

Heterogene katalyse, Watersplitting, Organische transformatie

Guo Kun

Okt. 2017 tot okt. 2021 Senior Synthetisch Organisch Chemicus - Ontwikkeling van een efficiënt en mild Cu-gekatalyseerd protocol voor de decarboxylatieve silylering van alkyne-gefunctionaliseerde cyclische carbonaatsubstraten, waarbij 2,3-allenolen met vier verschillende substituenten worden verkregen. - Ontdekte een nieuw dichotomisch gedrag van diboron(4) reagentia in de Cu-gemedieerde katalytische omzetting van alkynylcyclische carbonaten. Feb. 2015 tot juni 2015 Onderwijsassistent organische chemie - Betrokken bij het opleiden van bachelor studenten door proctoring en het onderwijzen van laboratoriumtechnieken om de cursusdoelstellingen te behalen. Sept. 2014 tot mrt. 2017 Organisch chemicus - Ontwierp een eenvoudig en praktisch exo-oxime ether auxilixary voor ortho-C-H functionalisatie van aromatische alcoholen. - Ontwikkelde directe olefinering en arylering van aromatische alcoholen gemaskeerd door acetonoxime-ether met een breed substraatbereik.

Techniek

Qualified PhD in Organic Chemistry with over 8 years of lab experience. Capable of utilizing all available techniques (chromatography, crystallization, extraction, distillation, etc.) and analytical instruments (HTE, NMR, GC, HPLC, SFC, HRMS, X-ray, etc.) for monitoring laboratory experiments and the identification of products effectively.

Gebruikers

Medicinale chemie, biochemie, organometaalchemie, polymeerchemie en materiaalwetenschappen

Trefwoorden

Chemische katalyse, Chemische synthese, Chemische reacties, Organische synthese, Organische molecules, Chemische karakterisering

Longwitz Lars

Al vroeg in mijn studie aan de Universiteit van Rostock raakte ik geïnteresseerd in katalyse en werkte ik in de groep van Prof. Peter Langer aan de functionalisering van heterocycli door Suzuki en Buchwald-Hartwig koppelingsreacties als onderdeel van mijn bachelorscriptie. Tijdens mijn masterstudie werkte ik in de groep van PD Dr. Thomas Werner in de afdeling van Prof. Johannes de Vries van het Leibniz-Institute for Catalysis (LIKAT) aan katalysatorontwikkeling voor het gebruik van kooldioxide. [1] We ontwikkelden een coöperatief katalysatorsysteem op basis van een calciumcomplex, dat werd gebruikt om uitdagende biobased epoxiden onder milde omstandigheden om te zetten in de overeenkomstige cyclische carbonaten. [2] Verder hebben we een bifunctioneel fosfoniumzout gesynthetiseerd en geïmmobiliseerd, wat leidde tot een recyclebare heterogene katalysator voor dezelfde reactie. [3] Dit systeem werd in de groep verder ontwikkeld met behulp van een plasma-geassisteerde immobilisatie-techniek. Tijdens mijn PhD verbleef ik in de onderzoeksgroep van PD Dr. Thomas Werner maar besloot het onderzoeksgebied te veranderen naar fosfaan redox katalyse. [4] De eerste studies waren gericht op de optimalisatie en toepassing van een eerder ontwikkeld protocol gebaseerd op een base-vrije katalytische Wittig-reactie bij de synthese van benzoxepinonderivaten [5]. Een ander belangrijk doel van mijn onderzoek was de ontwikkeling van een redox-katalytische Appel-reactie, in tegenstelling tot eerder gerapporteerde redox-neutrale katalytische Appel-reacties. [6] Bovendien maakten nieuwe katalysatoren de synthese van olefinen bij lage katalysatorladingen (1,0 mol%) bij kamertemperatuur mogelijk zonder het gebruik van extra toevoegingen. Het is ook mogelijk om polymethylhydrosiloxaan (PMHS) als eindreductiemiddel te gebruiken. Een soortgelijk katalysatorsysteem werd gebruikt bij de reductie van geactiveerde alkenen waarbij water als waterstofbron wordt gebruikt. Naast deze hoofdonderwerpen waar ik tijdens mijn verblijf aan het Leibniz Instituut voor Katalyse aan heb gewerkt, heb ik ook resultaten behaald in enkele kleinere (niet gepubliceerde) projecten. Deze omvatten de synthese en het onderzoek van ijzercomplexen voor wateroxidatiechemie, optimalisatie van de synthese van volumineuze anilinederivaten met behulp van Kumada-koppeling, epoxide-reductie door transferhydrogenering met een combinatie van Lewis-zuur en kobalttangkatalyse [8] en synthese van isotoop-gelabeld fosfonzuur. zuurderivaten. Na het afronden van mijn doctoraat werkte ik in het biochemische laboratorium van Prof. Birgit Piechulla aan de faculteit biologische wetenschappen van de universiteit van Rostock. Ik werkte aan de synthese en het essay van terpeensynthasen en methyltransferases van actinobacteriën, die betrokken zijn bij de biosynthese van vluchtige organische stoffen. Tijdens mijn verblijf in de groep heb ik klassieke en moderne biochemische methoden geleerd voor de synthese en zuivering van zowel DNA als eiwitten. Momenteel ben ik postdoctoraal onderzoeker in de organische synthesegroep van Prof. Bert Maes aan de Universiteit Antwerpen. Mijn onderzoeksonderwerp is gebaseerd op de synthese van aza-heterocycli door C-H-functionalisatie.

Techniek

Lab skills Method development and optimization, Schlenk technique, high pressure reactions, multireactor systems, PCR, enzyme assay, overexpression Analytical methods GC-MS, GC, NMR, FTIR, EPR, UV/VIS, ssNMR, SEM, EDX, XPS, TG-MS, DSC, SDS-PAGE IT skills MS Office, Endnote, ChemDraw, Scifinder, TopSpin (Bruker), MestreNova, Omnic (Thermo-Fischer), ChemStation (Agilent)

Gebruikers

Onderzoekers in de domeinen: organische chemie, katalyseonderzoek, chemische biologie

Trefwoorden

Chemische katalyse, Chemie

Maiti Rakesh

Onderzoeksexpertise: Asymmetrische katalyse, Methodologieontwikkeling, Katalyse van organische en overgangsmetalen, Meerstapssynthese, Totale synthese van natuurlijk product, Fotokatalyse, CO2-chemie. Anale expertise: Hands-on ervaring met NMR, HRMS, HPLC, FT-IR, UV-Vis, LC/MS, GC/MS, handschoenenkastje, Schlenk-line technieken, microgolfreactoren, polarimeter en flitskolomchromatografie. Software: Chem-Office, MestReNova, Topspin, Origin, MS Office, SciFinder, Reaxys, E-laboratory notebook (ELN).

Techniek

Analytische expertise: Hands-on ervaring met NMR, HRMS, HPLC, FT-IR, UV-Vis, LC/MS, GC/MS, handschoenenkastje, Schlenk-line technieken, microgolfreactoren, polarimeter en flitskolomchromatografie.

Gebruikers

farmaceutische industrie, afdeling medicijnontdekking, totale synthese van natuurlijke producten, een academische onderzoeksgroep met een focus op de ontwikkeling van organische synthetische protocollen.

Trefwoorden

Asymmetrische synthese

Mampuys Pieter

De expertise van de ORSY groep situeert zich in het domein van organische synthese, homogene katalyse, multi-component chemie, foto-redox katalyse en duurzame chemie. Tijdens de ontwikkeling van nieuwe synthesemethoden wordt getracht om de nieuwe methoden zo duurzaam mogelijk te maken.

Techniek

Onze onderzoekers hebben toegang tot een volledig uitgerust onderzoekslaboratorium dat beschikt over alle noodzakelijk apparatuur voor methode-ontwikkeling. Een overzicht van enkele technieken die onze onderzoekers ter beschikking hebben: automatische kolomchromatografie, online-IR, hoge druk reactoren, glovebox, 400 MHz NMR met een breedband probe, HPLC, GC-MS, HRMS. Samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen geeft ook toegang tot EPR-metingen, CV en XRS analyse en DFT berekeningen.

Gebruikers

Academische onderzoeksgroepen gericht op synthese Fijnchemicaliën industrie

Trefwoorden

Fijnchemicaliën, Fotokatalyse, Organische synthese, Synthese (chemisch)

Mensch Carl

Met computationele chemie trachten we efficiënte oplossingen te vinden voor wetenschappelijke uitdagingen die niet met experimenten op te lossen zijn. In mijn onderzoek werden kwantumchemische berekeningen ten volle benut om spectroscopische experimenten in detail te begrijpen en zo ook de toepassing ervan voor biologisch relevante vraagstukken uit te diepen. Zo werd duidelijk dat IR, VCD, Raman en ROA spectroscopie hand in hand gaan met computationele chemie. Voor het ontwikkelen van nieuwe synthesemethodologieën om op een duurzame wijze bouwstenen voor onder andere geneesmiddelen en materialen te maken, stoten we regelmatig op onverwachte chemische reacties. Door deze nieuwe reacties te bestuderen met computersimulaties, krijgen we een fundamenteel inzichten. Zo begrijpen we die reacties op moleculair niveau en kunnen we ze optimaal benutten om nieuwe experimenten uit te werken en nog meer nieuwe reacties te ontdekken.

Techniek

Computationele chemie, met inbegrip van moleculaire simulaties, DFT, computationele organische chemie en spectroscopische berekeningen. IR, VCD, UV, ECD, Raman en ROA spectroscopie. High performance computing.

Gebruikers

Onderzoekers met interesse in high performance computing, organische scheikunde en moleculaire spectroscopie.

Trefwoorden

High performance computing (hpc), supercomputing, Organische chemie, Spectroscopie (vibrationeel), Computationele chemie

Renzetti Andrea

1. Organische synthese van kleine moleculen en peptiden als kandidaat-geneesmiddelen; 2. Ontwikkeling van groene methodologieën (multicomponentreacties, ijzer-gekatalyseerde metathesereacties, rhodium-gekatalyseerde dehydrogenatieve en dehydratieve koppelingsreacties) voor de synthese van kleine moleculen, in het bijzonder heterocyclische verbindingen; 3. Mechanistische studies van chemische reacties door experimentele technieken (voornamelijk NMR-, IR- en UV-Vis-spectroscopie); 4. Thermodynamische en kinetische studies van keto-enol-tautomerisatie en interconversiereacties van diastereomeren in niet-waterige oplosmiddelen door NMR en HPLC; 5. Afbraakproducten van actieve farmaceutische ingrediënten (API): structurele identificatie door UPLC/MS, studie van het vormingsmechanisme en ontwikkeling van preventiestrategieën.

Techniek

Vloeistoffasesynthese van kleine moleculen en macrocycli; vaste fase synthese van peptiden; organometaalsynthese en Schlenck-techniek; kolom- en flitskolomchromatografie; hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) en ultrahogedrukvloeistofchromatografie (UPLC); NMR-spectroscopie; UV-vis spectroscopie; IR-spectroscopie; massaspectrometrie (MS) en massaspectrometrie met hoge resolutie (HRMS).

Gebruikers

Industrie (Onderzoek & Ontwikkeling sectie), Academia (chemici, biologen)

Trefwoorden

Experimentele studie, Degradatie, Actieve farmaceutische ingredienten, Polyfenolen

Sergueev Serguei

Als contactpersoon tussen academische wetenschappers en de industrie, maak ik technologieoverdracht en valorisatie van academische kennis mogelijk via O & O-contracten met de industrie en IPR-bescherming. Het voorbereiden van subsidieaanvragen voor Europese en nationale financieringsinstanties vormt een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik heb meer dan 20 miljoen euro aan financiering aangetrokken voor het consortium "SusChemA - Sustainable Chemistry Antwerp" bestaande uit 6 onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen.

Techniek

Niet van toepassing

Gebruikers

We zijn geïnteresseerd in samenwerking met bedrijven, in de eerste plaats uit de sector van de fijne chemicaliën. Dit omvat directe bilaterale samenwerking, VLAIO O & O-projecten, EU-kaderprogramma-projecten en meer.

Trefwoorden

Innovaties, Biohernieuwbare chemicaliën

Vroemans Robby

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd bevindt zich in het veld van de organische synthese, en bestaat namelijk uit het synthetiseren van organische molecules, de opzuivering, en karakterisatie via NMR, MS, IR, UV-VIS, TGA, en andere technieken gebruikelijk binnen de organische chemie.

Techniek

NMR, MS, IR, UV-VIS, TGA, en andere technieken gebruikelijk binnen de organische chemie.

Gebruikers

Mensen die hulp nodig hebben bij organische chemie.

Trefwoorden

Chemische synthese, Chemische karakterisering