Perifere Neuropathieën

Onderzoeksgroep Perifere Neuropathieën maakt deel uit van het Departement Biomedische Wetenschappen van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen.

Het onderzoek van Perifere Neuropathieën richt zich op erfelijke aandoeningen van het perifeer zenuwstelsel, geklassificeerd als hereditaire motorische en/of sensorische neuropathieën. De meest gekende vorm is de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT).

Lees meer