Het onderzoek richt zich op erfelijke aandoeningen van het perifeer zenuwstelsel, geklassificeerd als hereditaire motorische en/of sensorische neuropathieën. De meest gekende vorm is de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT), gekenmerkt door een progressieve zwakte en atrofie van voet- en handspieren, waarbij patiënten een ernstige handicap kunnen vertonen op jonge leeftijd. Positionele klonering heeft toegelaten om 40 loci en 34 genen te identificeren voor dominante, recessieve of X-gebonden vormen. Echter bestaat er geen efficiënte therapie voor deze perifere neuropathieën. Onze belangrijkste doelstelling is het identiceren van genen in dewelke mutaties resulteren in een erfelijke perifere neuropathie. De identificatie van deze genen is een eerste stap tot het begrijpen van de fundamentele biologische processen die betrokken zijn in myelinisatie, axon-Schwanncel interacties, structuur van het axonale cytoskelet en axonaal transport. In 1991, ontdekten we de 1.5 Mb tandem duplicatie op chromosoom 17p11.2 verantwoordelijk voor CMT type 1A, de meest voorkomende vorm van CMT. Dit was de eerste keer dat een dosage-gevoelig gen geïdentificeerd werd voor een autosomaal dominante aandoening. Ook is dit het eerste moleculair genetisch defect beschreven in CMT. Daaropvolgend lokaliseerden we het perifeer myeline proteïne 22 gen in deze duplicatie. Onze onderzoeksgroep heeft een belangrijke expertise opgebouwd in het identificeren van chromosomale loci en genen in het humaan genoom door middel van positionele kloneringstechnieken. We karakteriseerden verschillende families die nieuwe genetische entiteiten voorstellen, en beschreven een groot aantal mutaties in verschillende genen die aanleiding geven tot demyeliniserende en/of axonale vormen van CMT. We hebben ook differentiële genexpressie studies uitgevoerd en verschillende kandidaatgenen gevonden voor motorische en/of sensorische neuropathieën.