Hoe Babylonische spraakverwarring vermijden?

In onze huidige diverse samenleving is er meer en meer aandacht voor de zoektocht naar een antwoord op de anderstaligheid van rechtzoekenden. Een rechtssysteem waarin gelijke toegang tot het recht voorop staat, veronderstelt dat rekening wordt gehouden met taalachtergrond en taalbarrières. Dat is precies waar de studienamiddag "Meertaligheid en rechtshandhaving: hoe Babylonische spraakverwarring vermijden" over gaat.

Deze studienamiddag brengt vier vooraanstaande experts samen die vanuit verschillende invalshoeken inzicht zullen geven in de uitdagingen die anders- en meertaligheid creëert in het domein van de rechtshandhaving. In het eerste deel van de studienamiddag worden diverse aspecten van anderstaligheid uitvoerig belicht, zowel in het burgerlijk proces als in de strafvervolging en strafuitvoering. In het tweede deel van de studienamiddag komen vervolgens de meertaligheid in tuchtprocedures tegen ambtenaren en het (vereiste) gebruik van het Nederlands in de sociale huur in het Vlaamse Gewest uitvoerig aan bod.

Programma

13.30 uur
Onthaal

14.00 uur
Inleiding door de voorzitter
Prof. Stefan Rutten (hoofddocent Universiteit Antwerpen, advocaat)

14.10 uur
Anderstaligen in het burgerlijk proces
Prof. Beatrix Vanlerberghe (hoogleraar Universiteit Antwerpen, advocaat bij het Hof van Cassatie)

14.50 uur
Anderstaligen in de strafrechtsketen: de invloed van taalbarrières op de strafprocedure in beeld gebracht
Ellen Vandennieuwenhuysen (aspirant onderzoeker FWO Vlaanderen)

15.30 uur
Vragen

15.40 uur
Pauze

16.00 uur
Taalvereisten in tuchtprocedures tegen ambtenaren: een zoektocht naar transversale principes
Prof. Jonathan Bernaerts (gastprofessor Universiteit Antwerpen, postdoctoraal onderzoeker KU Leuven)

16.40 uur
Het gebruik van het Nederlands en andere talen in de sociale huur in het Vlaamse Gewest
Tom Vandromme (bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, postdoctoraal navorser Universiteit Antwerpen)

17.20 uur
Vragen

17.30 uur
Einde

Locatie

UAntwerpen
Stadscampus​
Aula s.K.201
Kleine Kauwenberg 14
2000 Antwerpen.

Deelnameprijs

  • Het inschrijvingsgeld bedraagt 115 euro. Deze prijs omvat (on demand) deelname aan de opleiding, de digitale documentatie en een koffiepauze. Advocaten-stagiair genieten een korting van 15 euro op de deelnameprijs. 
  • Het boek met de referaten van de auteurs zit niet vervat in de deelnameprijs, maar wordt rechtstreeks door de uitgever bezorgd en gefactureerd (34.5 euro + 6.5 euro verzendkosten).

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • OVB: 3 punten
  • IBJ (in aanvraag)
  • IGO (in aanvraag).

Doelgroep

Advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, gerechtstolken, ambtenaren, notarissen, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.