Recente cijfers tonen aan dat 12,7% van de Belgische bevolking wordt beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede. Mensen in armoede ervaren tal van sociale, psychologische, sociaal-culturele en financiële drempels, wat uiteindelijk leidt tot sociale uitsluiting. Uit tal van rapporten en verslagen blijkt dat mensen in armoede hun weg naar het recht niet vinden.

Op deze studienamiddag wordt armoede vanuit verschillende juridische perspectieven bekeken. In het bijzonder gaat de aandacht naar de juridische eerstelijnsbijstand, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof over het standstilbeginsel en het recht op toegang tot de rechter en wordt armoede bekeken vanuit het perspectief van het burgerlijk procesrecht en vanuit het straf(proces)recht. Ten slotte wordt de vraag onderzocht in welke mate studeren als een vorm van maatschappelijke integratie kan worden beschouwd.

Programma

13.30 uur
Inleiding
Beatrix Vanlerberge (UAntwerpen)

13.35 uur
Het decreet op de juridische eerstelijnsbijstand als basis voor een sociaal-juridische praktijk : hoe mensen in armoede bereiken?
Steven Gibens (opleidingshoofd Sociaal Werk Odisee Hogeschool Brussel, gastprofessor en praktijkassistent UAntwerpen, plaatsvervangend vrederechter te Antwerpen)

14.05 uur
Hoe relevant is het grondwettelijk standstill-beginsel voor het recht op de toegang tot de rechter?
Pierre Lefranc (staatsraad)

14.35 uur
Armoede en civiel procesrecht, armoede troef
Stefan Rutten (hoofddocent UAntwerpen, advocaat) en Pierre Thiriar (raadsheer Hof van Beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen)

15.05 uur
Vragen

15.20 uur
Pauze

15.40 uur
Straf(proces)recht en armoede
Jan Roelandt (doctor-assistent strafprocesrecht UGent)

16.10 uur
20 jaar RMI-wet: een (juridische) analyse met focus op jongeren. Studeren als evenwaardige piste voor maatschappelijke integratie?
Kelly Reyniers (docent en gastprofessor UAntwerpen)

16.40 uur
Vragen

16.50  uur
Slotwoord
Bernard Hubeau (emeritus UAntwerpen en VUB, actief bij de Universitaire Stichting Armoedebestrijding van de UAntwerpen)

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula s.R.213
  Rodestraat-Lange Winkelstraat
  2000 Antwerpen
 • Livestream
 • On demand tot 31 januari 2023.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 140 euro. Deze prijs omvat deelname aan de opleiding, de digitale documentatie en een exemplaar van het verslagboek Recht en Armoede, uitgegeven bij Intersentia. Het boek wordt rechtstreeks door de uitgever aan de deelnemers verstuurd.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, deze btw door te rekenen aan de deelnemer.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

 • OVB: 3 punten
 • IBJ: 3 punten (voortgezette opleiding).
 • NKN: 3 uren
 • IGO.

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, gerechtsdeurwaarders en alle rechtspractici.