Missie en organisatie

Missie

TOGA is een interdisciplinair expertisecentrum van hooggespecialiseerde longartsen, radiotherapeuten, thoraxchirurgen, pathologen en oncologen die samenwerken aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisoverdracht.

TOGA heeft tot doel bij te dragen tot de uitwerking van een uniform beleid qua bestrijding en behandeling van aandoeningen met betrekking tot de thoracale oncologie. Dit in de meest brede zin van het woord.

TOGA organiseert onder meer: 

  • gezamenlijk protocollenboek
  • bijscholingsavonden en symposia
  • wetenschappelijk onderzoek

Samenstelling bestuur

Voorzitter Patrick Pauwels
Ondervoorzitter en verantwoordelijk voor PR Els De Droogh
Secretaris Sarah Declerck
Penningmeester Chris Goor
Lid, verantwoordelijk voor onderzoeksprojecten, klinische studies Annelies Janssens
Lid, verantwoordelijk voor protocollenboek Danny Galdermans en Sarah Declerck
Lid, verantwoordelijk voor bijscholing, wetenschappelijk symposium Koen Deschepper
Ex-officio waarnemend lid van bestuur Guy Hubens
secretariaat Karin Mercelis

 

long


voor TOGA leden log in