Toxicologische analyses worden uitgevoerd in opdracht van parketten, rechtbanken en onderzoeksrechters, of op vraag van bedrijven of particulieren.

Alcohol in bloed

Alcoholanalyses worden uitgevoerd in het kader van verkeerssituaties en gerechtelijke deskundigenonderzoeken.

De methode werd binnen het laboratorium ontwikkeld, voldoet aan alle wettelijke eisen en werd gevalideerd overeenkomstig de Belgische wettelijke eisen en internationale richtlijnen. Het laboratorium maakt gebruik van gecertificeerd referentiemateriaal en neemt deel aan ringtesten.

De analyse wordt uitgevoerd via gaschromatografie gekoppeld aan vlamionisatie detectie na “headspace sampling”.

Drugs in bloed en speeksel

Drugsanalyses worden uitgevoerd in het kader van verkeerssituaties en gerechtelijke deskundigenonderzoeken.

De methodes werden binnen het laboratorium ontwikkeld, voldoen aan alle wettelijke eisen en werden gevalideerd overeenkomstig de Belgische wettelijke eisen en internationale richtlijnen. Deze analyses zijn geaccrediteerd volgende de ISO17025/2017 norm. Het laboratorium maakt gebruik van gecertificeerd referentiemateriaal en neemt deel aan internationale ringtesten.

Erkenningsnummers:
2020/SPEEKSEL/UA/B/DE/005
2018/BLOED/UA/B/DE/006

De analyses worden uitgevoerd via gaschromatografie gekoppeld aan tandem massaspectrometrie.

Drugs en geneesmiddelen in poeders, tabletten, plantenmateriaal, ...

Drugs en geneesmiddelen in poeders, tabletten, plantenmateriaal, filters, enz. worden in hoofdzaak geanalyseerd in het kader van gerechtelijke deskundigenonderzoeken. Het laboratorium beschikt over bibliotheken met duizenden spectra van toxicologisch relevante componenten.

Haar- en nagelanalyse

De analyse van drugs- en alcoholmerkers in haar en nagels gebeurt voornamelijk in het kader van abstitentieprogramma’s en teruggave van rijbewijzen. Haar- en nagelanalyse verschaft informatie over het gebruik van geneesmiddelen, drugs en alcohol over een langere periode (weken tot maanden).

De analysemethoden werden in het laboratorium ontwikkeld en gevalideerd. Er wordt jaarlijks meerdere keren deelgenomen aan internationale ringtesten om de kwaliteit te waarborgen.

De analyse worden uitgevoerd met gaschromatografie-tandem massaspectrometrie en vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie