Het Toxicologisch Centrum heeft een onderzoeksrichting - Milieutoxicologie - ontwikkeld waarin het een sterke en internationale reputatie geniet. Er zijn verschillende thema's, waarvan sommige van recente aard.

De onderzoeksrichting heeft meer dan 20 jaar ervaring in het beoordelen van menselijke blootstelling, voorkomen, lot en metabolisme van POP's, vlamvertragers en hormoonontregelende chemicali├źn. Tegelijkertijd hebben we een sterk analytisch platform ontwikkeld voor de detectie van deze verontreinigingen in verschillende milieu- en biologische matrices. Hierdoor is samenwerking mogelijk geweest met een groot aantal onderzoeksgroepen binnen en buiten de Universiteit Antwerpen over het voorkomen en lot van verschillende POP's en vlamvertragers in aquatische en terrestrische ecosystemen. 

Er is onlangs een onderzoek gestart naar de analyse van illegale drugs en geneesmiddelen (en hun metabolieten) in rioolwater. Deze benadering biedt ook de mogelijkheid om het gebruik van drugs of geneesmiddelen te beoordelen, wat van groot belang kan zijn voor andere gevallen, zoals wetshandhaving, politie of volksgezondheidsinstellingen.