Hadrien Kurkjian ontvangt de Pegasus beurs 2016

Hadrien Kurkjian, een medewerker van Yvan Castin en Alice Sinatra aan het ENS Paris, heeft een Pegasus beurs verworven, en vervoegt TQC voor de volgende drie jaar.

Nick van den Broeck wint Young Speaker's contest 2015

Nick Van den Broeck, doctorandus aan onze onderzoeksgroep, heeft de young speaker's contest van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging gewonnen. De finale vond plaats tijdens de "Fysica 2015" algemene conferentie in Eindhoven, waar deze Belg zich de betere toonde temidden van onze mondige noorderburen. Hij presenteerde onderzoek over de optische eigenschappen van dunne laagjes metallisch waterstof, een intrigerende nieuwe allotroop van waterstof. Onderzoek naar metallisch waterstof vindt plaats in samenwerking tussen onze onderzoeksgroep en het laboratorium van prof. Isaac F. Silvera aan Harvard, die er in geslaagd is om het moleculair waterstof tot atomair waterstof te dissociëren via gepulste laserverhitting in een hoge-druk diamant-aambeeldcel. Ons theoretisch werk poogt om uit de veranderingen in reflectie en transmissie van het waterstof de metallisering ervan aan te tonen.

FWO Aanvraagronde 2013

TQC had dit jaar een vruchtbare FWO aanvraagronde. Er werd een "Pegasus Marie Curie Fellowship" toegekend aan dr. Onur Rifat Umucalilar, waarmee hij onderzoek zal doen naar het gedrag van sterk gecorreleerde fotonen in kunstmatige eikvelden. Dr. Jeroen Devreese zal zich vanaf volgend academiejaar als FWO postdoctoraal onderzoeker verdiepen in ultrakoude fermigassen met spin-baan koppeling. Tot slot werd de FWO aspirantbeurs van Enya Vermeyen verlengd; zij doet onderzoek naar itinerant ferromagnetisme in ultrakoude atomaire gassen. Wij zijn zeer blij dat het FWO ondanks de crisis blijft investeren in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.