Onderzoek verspreiden

Onderwijs en onderzoek zijn aan de universiteit verstrengeld, zodat nieuwe inzichten hun weg vinden naar de studenten. Ook het algemene publiek maken we graag warm over ons onderzoek, via wetenschapspopulariserende lezingen en evenementen. Je vindt op onze webstek hierover meer informatie. Ook de verschillende cursussen vind je hier in adobe pdf formaat.

Visie

De visie over onderwijs, in onze onderzoeksgroep, wordt goed en bondig weergegeven door hetvolgende citaat van J. Rawls: "Middelen voor onderwijs moeten toegekend worden, niet hoofdzakelijk naargelang de opbrengst zoals afgeschat in aantallen productieve competenties, maar ook volgens de waarde van dat onderwijs in de verrijking van het persoonlijke en sociale leven van de mensen".