NVMO (Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Medisch Onderwijs)

Naast het volgen van de jaarlijkse NVMO-congressen en workshops, participeren we - als actief lid - aan een aantal NVMO-werkgroepen en committees.

  • Werkgroep Wetenschappelijke vorming: Benedicte De Winter
  • Werkgroep diversiteit: Kristin Hendrickx
  • Werkgroep Communicatie onderwijs: Katrien Bombeke, Luc Debaene, Kristin Van den Bogerd
  • Werkgroep Onderzoek van medisch onderwijs: Nele Michels
  • Werkgroep Simulatie en gestandaardiseerde patiënten: Linda Symons
  • Wetenschappelijk Committee: Nele Michels

EURACT