Simulatiepatiënten

Het vaardigheidsonderwijs zet in op onderwijs met simulatiepatiënten!  

In de geneeskundeopleiding wordt meer en meer gekozen voor ervaringsgericht leren: leren door te doen. Kunnen en mogen oefenen, in een veilige omgeving, is daarbij cruciaal. Daarom zetten we resoluut in op begeleid onderwijs met simulatiepatiënten (simpa's). Zij bieden aan studenten boeiende en veilige leerkansen. Studenten leren klinische vaardigheden, zowel de handelingen als de communicatie, op een patiëntgerichte manier.

Lees meer over lessen en examens met simpa's.

Engagement en aanbod

Als simpa je mee aan bepaalde lessen of examens waarin de klinische vaardigheden geoefend of getoetst worden. Je speelt dan een rol en/of je laat je lichamelijk onderzoeken. Daarna geef je feedback aan de student: ‘Hoe voelde dat contact, die handeling aan voor jou als patiënt?’ Je krijgt hiervoor trainingen aangeboden, en docenten begeleiden de oefeningen.

Lees meer over engagement en aanbod.

Geïnteresseerd om mee te werken?

Na een kennismakingsgesprek bekijken we samen aan welke lesmomenten je deelneemt.

Je beslist zelf op welke lesdata je aanwezig bent, en hoe vaak. De lessen en examens duren maximum een halve dag. 

 

Contacteer vrijblijvend voor meer informatie: Sophie Ampe.