Stages

Medisch onderwijs vindt voor een belangrijk deel plaats op de werkplek zelf (stages). Werkplek-leren helpt studenten om eerder verworven competenties te gebruiken, verder te ontwikkelen en het bevordert bovendien de integratie van deze competenties, wat uiteindelijk leidt tot een adequaat professioneel gedrag. De patiënt dient in zijn totaliteit benaderd te worden en ook collegialiteit is een belangrijk aspect waaraan gewerkt kan worden.