15-tal jaar na de start van het vaardighedenonderwijs blijft het belangrijk ons onderwijs kritisch te bekijken en waar nodig te vernieuwen. 

Werkgroep "les consultvoeren"

Consultvoeren leer je door te doen! Dit leren gebeurt best op een manier die zo veel mogelijk lijkt op de echte praktijk, maar toch toelaat om fouten te maken en door te oefenen op eigen leerpunten. Daarom werd sinds het academiejaar 2015-16 binnen het vaardighedenonderwijs een nieuw les-concept bedacht met betrekking tot het leren consultvoeren. In dit nieuwe concept is er een integratie van de communicatieve en medisch-technische vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor het klinisch redeneren tijdens een consult. De meeste CanMEDS rollen komen hierin aan bod: Medisch expert, Communicator, Collaborator, Scholar en Professional. Ook voor de Manager rol en de Health advocate rol is er aandacht.

In de module wordt gewerkt met klinische casussen waarin een simulatiepatiënt (simpa) de rol van patiënt op zich neemt. De studenten nemen of de rol van arts op zich of de rol van feedbackgever (peer feedback).

Meer info? Katelijne Baetens

Werkgroep "les beweging"

Het correct aanleren van het volledige bewegingsonderzoek gebeurt in 3de Bachelor (1ste en 2de doorgang) gedurende 4 lessen. Naast het aanleren van het basisonderzoek, oefenen studenten in de laatste les op simulatiepatiënten.

Meer info? Niels Adriaenssens

Werkgroep "zelfreflecties"

In het vaardigheidsonderwijs werken we met de cirkel van Korthagen en met een eigen bedacht EI-model. Dit zowel voor het aanleren van het maken van zelfreflecties als voor het evalueren.

Meer info? Nele Michels