Om de voltijdse stage actiever en gerichter te maken en om studenten adekwaat te begeleiden in dit proces van werkplek-leren, wordt gevraagd aan studenten om opdrachten te maken (portfolio) en om zich te laten begeleiden door een tutor. Bovendien worden terugkomdagen aangeboden om de verschillende competenties nog beter te doorgronden.

Portfolio stagejaar

Portfolio’s worden beschouwd als geschikte instrumenten om leer- en ontwikkelingsprocessen te ondersteunen. Vandaar dat ze zeker ingezet kunnen worden bij het werkplek-leren, waar feedback, begeleiding en opvolging belangrijke aspecten zijn.  

INHOUD portfolio, zie hier

ONDERZOEK naar betrouwbaarheid en validiteit.

Tutorship

Vaak merken we dat het niet vanzelfsprekend is voor studenten om de overgang te maken van "student" naar "stagiair", om de switch te maken van "schoolbanken" naar "de werkplek". Ook al hebben studenten in de voorbijgaande jaren al wel eens vertoefd en meegewerkt op de werkplek, het aanvangen van de voltijds stages in de verschillende disciplines zijn toch vaak een grote stap (in het duister). Het kan op zulke momenten van groot belang zijn goed begeleid en omringd te worden. In de opleiding Geneeskunde wordt dit dan ook aangeboden onder 2 vormen: een individuele begeleiding (individueel tutorship) of een begeleiding in groep. 

INDIVIDUEEL TUTORSHIP          Elke student krijgt aan het begin van het stagejaar een tutor aangewezen, d.i. één van de docenten van het vaardighedenteam. De tutorgesprekken kunnen enerzijds gebruikt worden om de reeds gemaakte portfolio-opdrachten te bekijken en feedback te krijgen. Anderzijds kan er ook dieper ingegaan worden op verschillende aspecten die verbonden zijn aan de stages of aan de student persoonlijk. Dit kan gaan om praktische maar ook om emotionele aspecten. Ervaringen vanuit patiëntencontacten, ethische bekommernissen, collegiale aspecten, vragen rond beroepskeuzes, ... kunnen allen aan bod komen.

TUTORSHIP IN GROEP MET PEERS          De studenten zijn vrij om daarnaast ook deel te nemen aan het tutorship in groep.  De ervaring leert ons dat ongeveer een derde van de studenten hiervoor kiest, en zich engageert voor 5 sessie van 3 uur, gespreid over het stagejaar (dit maakt deel uit van de terugkomdagen - rol "professional & communicator" - die door de faculteit georganiseerd worden).  Het werken met gesloten groepen verhoogt de veiligheid.  Het tutorgroepje biedt een platform waar studenten, met elkaars steun en onderbegeleiding van een ervaren tutor, bewuster leren omgaan met de mogelijkheden en moeilijkheden die ze ondervinden tijdens het stagejaar.  Ze ervaren deze uitwisseling als opluchtend, deugddoend en helend.  Meer informatie hierover vind je in dit artikel.

 

Terugkomdagen stagejaar

Tijdens het stagejaar wordt er telkens één vrijdag per maand een terugkomdag georganiseerd.  De student kan kiezen uit verschillende sessies, die gekoppeld zijn aan de volgende CanMeds-rollen: collaborator, manager, professional & communicator, medisch expert.  Vanuit het vaardighedenteam hebben wij vorm gegeven aan het aanbod binnen de rol "professional en communicator".  Volgende topics komen aan bod: tutorship in groep, werken met kernkwaliteiten, de roos van Leary, ALOBA op de werkvloer, forum ethiek-deontologie en mindful communiceren.