Ontwerp­wetenschappen

Missie - Faculteit Ontwerpwetenschappen

Missie van de Faculteit Ontwerpwetenschappen

De Faculteit Ontwerpwetenschappen beoogt synergie tussen haar drie studiegebieden: architectuur, conservatie-restauratie en productontwikkeling, met prioritaire aandacht voor een interdisciplinaire benadering van materiële cultuur, ontwerpen, mens & omgeving.

De Faculteit Ontwerpwetenschappen biedt haar studenten maximale ontplooiingsmogelijkheden om uit te groeien tot kritische experten die binnen een brede maatschappelijke context zorg dragen voor kwaliteit en duurzaamheid.

De Faculteit Ontwerpwetenschappen streeft naar een onderwijsomgeving op academisch niveau, gericht op de ontwikkeling en de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes, die studenten voorbereidt op het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Faculteit Ontwerpwetenschappen bouwt aan een onderzoeksomgeving met een sterke nationale en internationale uitstraling die de nexus onderwijs - onderzoek ondersteunt. Zij treedt op als een solide onderzoekspartner voor de industrie, het beroepenveld, de non-profit- en de overheidssector.

De Faculteit Ontwerpwetenschappen vervult haar maatschappelijke rol voluit en stelt haar expertise ten dienste van de samenleving.