Het Universiteitsfonds laat bedrijven, verenigingen en particulieren toe om een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Dankzij een warm engagement via een schenking, gift, opname in een testament of een (duo)legaat zet het Universiteitsfonds Antwerpen in op maatschappelijke relevante thema’s zoals kankeronderzoek, strijd tegen depressies, gezondere luchtkwaliteit, enzovoort.