Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Bureau Departementsraad Wiskunde

PersoonRol
Prof. dr. Karim Johannes Becher effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mieke De Mulder effectief stemgerechtigd lid
Prof. Sonja Hohloch ondervoorzitter
Prof. dr. Karel In't Hout voorzitter
Dr. Tom Mestdag effectief stemgerechtigd lid
De heer Jacob Snoeijer effectief stemgerechtigd lid
Dr. Stijn Symens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Vanroose effectief stemgerechtigd lid
Dr. Tim Verdonck effectief stemgerechtigd lid