De Universiteit Antwerpen telt negen faculteiten, een waaier aan centra en instituten, tal van bestuurs- en adviesorganen en centrale departementen. Met meer dan 6000 personeelsleden, ondergebracht in de verschillende geledingen en gestructureerd volgens de academische en administratieve basisstructuur, is de universiteit ingebed in een uitgebreid socio-economisch netwerk, wat zich uit in een intensieve wisselwerking met de maatschappij.

Netwerk UAntwerpen

We staan als Universiteit Antwerpen niet alleen. We hebben nauwe banden met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de Antwerp Management School (AMS) en de andere hoger onderwijsinstellingen in Antwerpen via de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Die relaties en de samenwerking met stad Antwerpen en de haven creëren voortdurend win-winsituaties.

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA)

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is een structureel samenwerkingsverband van vier instellingen voor hoger onderwijs in Antwerpen:

  • Universiteit Antwerpen
  • Artesis Plantijn Hogeschool
  • Hogere Zeevaartschool
  • Karel de Grote-Hogeschool

De AUHA stimuleert expertiseopbouw en kennisdeling voor onderwijs, onderzoek, dienstverlening en studentenvoorzieningen. De werkgroep Onderwijs werkt onderwijskundige initiatieven uit, en organiseert tweejaarlijks een onderwijsdag. De associatie erkent Eerder Verworven Competenties (EVC). 

Nog onder de vleugels van de associatie is Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt) actief. Ook de online Blackboard-leeromgeving is onderdeel van de onderwijskundige samenwerking. 

In de associatie werd de academisering van de academische hogeschoolopleidingen ingezet. De expertisecel wetenschapscommunicatie is ook een associatie-aangelegenheid. Daarnaast stimuleert de associatie de onderzoekssamenwerking en wordt via de interfacedienst de valorisatie gezamenlijk aangepakt. De verschillende diensten Internationalisering en de bibliotheken houden contact via overleggroepen. 

De associatie is ook het forum voor een gezamenlijke aanpak rond diensten voor studenten (stuvant) zoals huisvesting, studentenjobs, studiefinanciering, mobiliteit, cultuur en sport. De studenten hebben met ASRA ook op associatieniveau hun studentenraad.

Website AUHA 

Contact
Associatie Antwerpen
E-mail
​Tel. +32 3 265 30 56


Antwerp Management School (AMS)

Antwerp Management School (AMS) is de autonome managementschool van de Universiteit Antwerpen. 

Ze ontstond in 1959 als Instituut voor Postuniversitair Onderwijs, op dat moment de meest prestigieuze school voor managementvorming. Het instituut leverde topmanagers in grote bedrijven en organisaties en had zo een grote invloed op de ontwikkeling van Antwerpen, Vlaanderen, België en ver daarbuiten. Antwerp Management School ontwikkelde zich tot een volwaardige business school en verwierf een prominente plaats op het internationale toneel. Ze bereidt toekomstige managers en leiders voor op sleutelposities in de globale business community en ze stimuleert wereldburgerschap, leiderschap en professionalisme. Duurzaamheid staat centraal. Dat vertaalt zich onder meer in het Antwerp Management School Fund for Sustainable and Innovative Entrepreneurship. Dat fonds heeft als doel om ondernemerstalent uit het Zuiden verder te ontwikkelen.

Website Antwerp Management School

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een belangrijke internationale dimensie. Het UZA speelt een cruciale rol in de opleiding van de studenten geneeskunde van de Universiteit Antwerpen.

De plannen voor het universitair ziekenhuis kwamen er in 1971 bij de oprichting van de Faculteit Geneeskunde aan de toenmalige UIA. In 1979 opende het UZA haar deuren en werd opgericht in samenwerking met de provincie Antwerpen als neutraal en pluralistisch ziekenhuis. Het kreeg haar zelfstandig statuut op 1 januari 2005. 

Website UZA