Onze universiteit telt negen faculteiten, een waaier aan centra en instituten, tal van bestuurs- en adviesorganen en elf centrale departementen. De Universiteit Antwerpen telt meer dan 6000 personeelsleden, ondergebracht in de verschillende geledingen en gestructureerd volgens de academische en administratieve basisstructuur.

We staan als Universiteit Antwerpen niet alleen. We hebben nauwe banden met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de Antwerp Management School (AMS) en de andere hoger onderwijsinstellingen in Antwerpen via de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Die relaties en de samenwerking met de stad Antwerpen en de haven creëren voortdurend win-winsituaties.

Onze universiteit is ingebed in een uitgebreid socio-economisch netwerk, wat zich uit in een intensieve wisselwerking met de maatschappij.