Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Commissie Academisch Personeel Faculteit Letteren & Wijsbeg.

PersoonRol
Mevrouw Virginie Coucke secretaris
Prof. dr. Pierre Delsaerdt effectief raadgevend lid
Prof. dr. Luc Duerloo effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Vivian Liska effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Myin effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dominiek Sandra effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Stabel effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Christiane Stallaert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guy Vanheeswijck effectief raadgevend lid